Jonna Järveläinen profiilikuva
Jonna
Järveläinen
yliopistonlehtori, tietojärjestelmätiede
KTT
Tutkimusintressini ovat organisaatioiden jatkuvuudenhallinnassa ja tietoturvan johtamisessa, lisäksi viime aikoina olen myös ollut kiinnostunut pelillistämisestä ja pelien merkityksestä opetuksessa.

Contact

+358 40 758 3828
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Opetus

Opetan mm. digitaalista liiketoimintaa, tietoturvan ja jatkuvuuden hallintaa, laadullisia tutkimusmenetelmiä sekä arvoketjujen johtamista. Lisäksi ohjaan tutkielmia sekä kandi-, maisteri- että jatkokoulutustasolla. 

Pyrin opetusmenetelmilläni interaktiivisuuteen sekä lähi- että etäopetuksessa. Käytän mm. koulutuksellisia pakopeleja ja muita pelejä, casekeskusteluja, käänteisen luokkahuoneen keskusteluja ym., jotta opiskelijat voivat soveltaa oppimaansa tietoa luennoilta ja artikkeleista. 

Tutkimus

Olen tutkinut useita eri aiheita urallani, aluksi verkkokauppaa ja verkkoliiketoimintaa sekä julkishallinnon tietojärjestelmien/sovellusten käyttöä esim. varhaiskasvatuksessa. Sittemmin olen siirtynyt tietoturvan ja jatkuvuuden hallinnan tutkimukseen ja nykyisin olen lisäksi kiinnostunut pelillistämisestä, kuten koulutuksellisista pakopeleistä ja tiimien rakentamisesta ja toiminnasta opetuksessa.

Olen käyttänyt sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä tutkimuksessani, nykyään kuitenkin enemmän laadullisia menetelmiä kuten havainnointia, haastatteluja ja videoita. Olen ollut tutkimusprojekteissa, joissa on käytetty toiminta- ja tapaustutkimusta sekä design science researchiä.

Julkaisut

Järjestä: