Jorma Luutonen profiilikuva
Jorma
Luutonen
dosentti, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 3334
+358 50 328 9639
Hämeenkatu 1 A 14

Asiantuntijuusalueet

suomalais-ugrilaiset kielet
turkkilaiskielet
morfosyntaksi
vähemmistökirjakielet

Biografia

Olen ollut Volgan alueen kielten tutkimusyksikön tutkija ja projektikoordinaattori vuodesta 1999 alkaen. Sitä ennen työskentelin Turun yliopistossa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen assistenttina.  Opiskellessani Turussa pääaineeni oli suomalais-ugrilainen kielentutkimus ja tärkeimmät sivuaineet yleinen kielitiede ja suomen kieli. Tohtorintutkinnon (1997) suorittamisen jälkeen aloin harrastaa turkkilaiskieliä ja suoritin Helsingin yliopistossa altaistiikan maisterin tutkinnon vuonna 2010.

Opetus

Olen opettanut yleisen kielitieteen peruskursseja, fennougristiikan johdantokurssia, historiallisen kielentutkimuksen metodiikkaa ja tšuvassin kieltä. Lisäksi olen pitänyt luentoja tutkimusalaani liittyvistä erityiskysymyksistä. Työhöni on kuulunut myös opiskelijoiden opastaminen sähköisten kielikorpusten käytössä.

Tutkimus

Minua ovat aina kiinnostaneet poikkeukselliset kielen morfologian ja morfosyntaksin ilmiöt. Väitöskirjani (1997) käsitteli arvoituksellista taivutussuffiksien järjestyksen vaihtelua marin kielessä. Turkkilaiskieliä harrastaessani innostuin tutkimaan eräitä tšuvassin kielen suffikseja, joiden todellista olemusta ei ollut mielestäni ollut aikaisemmassa tutkimuksessa oivallettu; totesin niiden olevan syntaktisesti nominaalistavia elementtejä (2011). Muukin tutkimukseni on enimmäkseen liittynyt Volgan alueen kieliin. Aiheita ovat olleet mm. nominien monikkokategoria marissa, Volgan alueen vähemmistökirjakielten synnyn ja kehityksen erityispiirteet, variaation esiintyminen kirjoitetussa kielessä sekä mordvalaiskieliä koskeva keskustelu mediassa diskurssianalyysin näkökulmasta. Suuri osa työstäni on liittynyt tutkimusmateriaalien ja sanakirjojen tuottamiseen kielentutkijoita varten. Olen organisoinut Volgan alueen kielten sähköisten korpusten kokoamista ja kehittämistä sekä ollut laatimassa käänteissanakirjoja ja kaksikielisiä sanakirjoja.

Julkaisut

Järjestä:

Mari (2023)

Bradley Jeremy, Luutonen Jorma
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))