Jouni
Lukkari
kiinteistömestari, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö