Juho
Ovaska
tohtorikoulutettava, Poliittinen historia
M. Soc.Sci, BA

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Poliittinen historia
kansainväliset suhteet
ulkopolitiikka
Venäjä
Neuvostoliitto
parlamentarismi ja sen vahvistuminen Suomessa 1980-luvulla

Biografia

2017 - Valtiotieteiden maisteri

2017 - Tohtorikoulutettava

Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin Suomen ulkopolitiikkaa 1980-luvulla. Tutkimuksessani selvitän, millaista jatkuvuutta tai katkosta Suomen ulkopolitiikassa oli Mauno Koiviston presidenttikaudella suhteessa Urho Kekkosen kauden ulkopolitiikkaan? Miten ulkopolitiikka, presidentin ulkopoliittinen päätöksenteko ja Suomen valtiollinen ulkopolitiikka muuttuivat tai pysyivät ennallaan Koiviston aikana ja miksi?

Julkaisut

Järjestä: