Jukka Käyhkö profiilikuva
Jukka
Käyhkö
professori, maantiede
Professor, PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 2402
+358 40 522 5212
Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

ilmastonmuutos
kaupunki-ilmasto
geomorfologia
fluviaaliprosessit
eolinen sedimentologia
tuulieroosio
globaalimuutos
ympäristönmuutokset
sosio-ekologiset systeemit
kaukokartoitus. Aluetuntemus: Lappi
Islanti
Zanzibar
Namibia

Biografia

- Professori 2004-, maantieteen laitos, Turun yliopisto

- Professori (vs.) 2003. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto- Ohjelmajohtaja, Globaalimuutoksen tutkimusohjelma FIGARE 1998-2002, Turun yliopisto- Assistentti 1996-98, maantieteen laitos, Turun yliopisto- PhD: Sedimentology 1997 Postgraduate Research Institute for Sedimentology (PRIS), The University of Reading, UK (Väitöskirja: “Aeolian activity in subarctic Fennoscandia – distribution, history and modern processes”)- Filosofian lisensiaatti: maantiede1994, Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto- Filosofian kandidaatti, maantiede, maantieteen ja biologian aineenopettaja 1991, Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto.- Ylioppilastutkinto 1983, Sibelius-lukio, Helsinki

Opetus

Tyypillinen opetukseni vuosittain koostuu seuraavista kursseista joko yksin tai yhdessä muiden opettajien kanssa opetettuna:

MAAN6091 Maantiieteen perusteet (yhdessä), (luentokurssi)MAAN7141 Maantieteen tutkimuskurssi (yhdessä) (luentoja, kenttätöitä, laboratoriotöitä)MAAN6153 Klimatologia (luentokurssi)MAAN6151 Geomorfologia (luentokurssi)MAAN7354 Global change (luentoja, kirjallisuutta, ryhmätöitä, ekskursio)MAAN7052 Maantieteen kollokvio (vierailuesitelmiä)

Tutkimus

Kiinnostuksenkohteeni liittyvät laajasti ottaen ilmastotieteeseen (klimatologia), maanpinnan muotojen ja niiden ominaisuuksien tutkimukseen (geomorfologia ja sedimentologia) sekä monitieteisiin (transdisiplinaarisiin) ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta käsitteleviin tutkimusaiheisiin. Ilmastotieteessä olen kiinnostunut ilmastonmuutoksesta, erityisesti sen alueellisesta dynamiikasta ja vaikutuksista luontoon sekä ihmistoimintaan. Esimerkkejä ilmaston ja geomorfologian yhteyksistä ovat mm. tuulen aiheuttamat (eoliset) maanpinnan muodot kuten hiekkadyynit ja tuulieroosio. sekä veden kiertokulkuun ja jokien toimintaan liittyvät kysymykset (tulviminen, aineskuljetus). Geomorfologiset tutkimukseni ovat kohdistuneet erityisesti Lappiin ja Islantiin. Ihmissysteemeihin (antroposeenisiin systeemeihin) liittyen olen kiinnostunut kaupunkien ilmastosta, erityisesti ilmaston vaihteluista ajassa ja paikassa, ja niiden vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin, terveyteen, kaupunkien kunnossapitoon ja kaupunkisuunnitteluun. Uusimpia kiinnotuksenkohteitani on ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta ja sen aiheuttamia muutoksia planeetallamme tarkasteleva laaja-alainen globaalimuutostutkimus. Näitä aiheita tutkin eri hankkeissa mm. Pohjois-Fennoskandiassa (Lapissa) sekä Itä- ja Lounais-Afrikassa.

Julkaisut

Järjestä:

Olavi Granö In Memoriam (2013)

Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja
Yli-Jokipii Pentti, Jauhiainen Jussi, Kalliola Risto, Käyhkö Jukka
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))