Jussi Kinnunen profiilikuva
Jussi
Kinnunen
tohtorikoulutettava, Arkeologia ja Suomen historia
projektitutkija, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö
MA archaeology, MSc geology

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Arkeologia
rautakausi
keskiajan arkeologia
kaupunkiarkeologia
rakennusarkeologia
luonnontieteellinen arkeologia
Turku
Geologia
kallioperägeologia
rakennegeologia
komatiitit
Metodit: GIS
3D-mallinnus
pXRF
dronekuvaus (UAV)
laserkeilaus
geofysikaaliset menetelmät (maatutkaus)

Biografia

Valmistuin kallioperägeologiasta 07/2013 ja arkeologiasta 02/2018. Olen toistaiseksi arkeologian tohtorikoulutettava syyskuusta 2018 lähtien.

Tutkimus

Olen tutkinut keskiaikaista rakentamista ja kaupunkiarkeologiaa, kannettavan XRF-laitteen käyttöä arkeologisten kontekstien analysoinnissa sekä rannansiirtymistä ajoitusmenetelmänä Turun alueella. Väitöskirjatutkimuksessani selvitän Turun keskiaikaista karttakuvaa ennen Olof Gangiuksen 1634 kaupunkimittausta paikkatietomenetelmiä ja 3D-mallinnusta apuna käyttäen. Päälähteenä käytän kaupunkiarkeologisia kaivauskarttoja.

Julkaisut

Järjestä:

Turun Harju (2018)

Kinnunen Jussi
(A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)