Jussi Kinnunen profiilikuva
Jussi
Kinnunen
tohtorikoulutettava, Arkeologia ja Suomen historia
MA archaeology, MSc geology

Contact

Asiantuntijuusalueet

Arkeologia
rautakausi
keskiajan arkeologia
kaupunkiarkeologia
rakennusarkeologia
luonnontieteellinen arkeologia
Turku
Geologia
kallioperägeologia
rakennegeologia
komatiitit
Metodit: GIS
3D-mallinnus
pXRF
dronekuvaus (UAV)
laserkeilaus
geofysikaaliset menetelmät (maatutkaus)

Biografia

Valmistuin kallioperägeologiasta 07/2013 ja arkeologiasta 02/2018. Olen toistaiseksi arkeologian tohtorikoulutettava syyskuusta 2018 lähtien.

Tutkimus

Olen tutkinut keskiaikaista rakentamista ja kaupunkiarkeologiaa, kannettavan XRF-laitteen käyttöä arkeologisten kontekstien analysoinnissa sekä rannansiirtymistä ajoitusmenetelmänä Turun alueella. Väitöskirjatutkimuksessani selvitän Turun keskiaikaista karttakuvaa ennen Olof Gangiuksen 1634 kaupunkimittausta paikkatietomenetelmiä ja 3D-mallinnusta apuna käyttäen. Päälähteenä käytän kaupunkiarkeologisia kaivauskarttoja.

Julkaisut

Järjestä:

Turun Harju (2018)

Kinnunen Jussi
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))