Jussi Lehtonen profiilikuva
Jussi
Lehtonen
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 4461
+358 50 326 3735
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Koulutuksen kehittäminen
Koulutus
Opetus
Tulevaisuudentutkimus
Arkielämän tutkimus
Soveltava tutkimus
Avustajaeläimet
Eläinavusteisuus

Biografia

Toimin tutkimuspäällikkönä Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteisessä Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemiassa.
Vastuulleni kuuluu Sote-akatemian koko koulutustarjonta ja sen kehittäminen.
Opetusta ja koulutusta tarjotaan sekä 25 op:n opintokokonaisuudessamme että yksittäisinä opintojaksoina niin tutkinto- kuin avoimen yliopistonkin opiskelijoille. Vastaan tästä laajasta kokonaisuudesta ja olen kehittämässä myös uusia koulutuksia. Työssäni korostuu yhteistyö myös yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa (esimerkiksi MOOC-opintojaksot). Teen myös post doc -tutkimusta tulevaisuuden eläinavusteisesta vanhusten hoivasta.

Olen työskennellyt Turun yliopistossa virka- ja työsuhteisena vuodesta 2000 alkaen, tästä ajasta kolme vuotta apurahalla väitöskirjaa tehden. Olen kiinnostunut opettamisesta ja opetuksesta sekä tulevaisuudentutkimuksen käyttämisestä osana tutkimusta.
Minulla on laaja-alainen opettajan pätevyys ja monipuolinen kokemus opintojen kehittämisestä ja suunnittelusta. Käytän monissa tutkimuksissani soveltavaa näkökulmaa ja pyrin tarjoamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden ratkaisuja sekä käytännön vaihtoehtoja ihmisten arkipäivästä nouseviin ongelmiin. Tämä on hyvä lähtökohta myös koulutuksen kehitystyössä.

Opetus

Opetuskokemukseni on yli 1000 tuntia, joka on kertynyt erityisesti kulttuurien tutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen aloilta. Olen suorittanut yliopistopedagogiikan 60 op:n opinnot Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja minulla on laaja-alainen opettajan pätevyys. Noudatan konstruktiivisen oppimiskäsityksen näkökulmia opetuksessani ja koulutusta suunnitellessani. Olen kiinnostunut opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisestä, uusista opetusmenetelmistä sekä opiskelijoiden aktivoinnista.

Opetuksen lisäksi olen säännöllisesti ollut kutsuttuna puhujana sekä monissa tilaisuuksissa että mediassa. Tarkempia tietoja näistä löydät LinkedIn-profiilistani (linkki yllä).

Tutkimus

Olen kiinnostunut eläinten tarjoamista mahdollisuuksista ihmisten arkielämässä erityisesti hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta. Tutkimuskohteeni sijoittuu sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle, pääasiallisena fokuksena erilaiset vaihtoehtoiset tulevaisuudet.

Väitöskirjaani Suomen maaseudun palvelujen tulevaisuudesta seurasi post doc -tutkimukseni osana Suomen Akatemian rahoittamaa "Eläinten toimijuus yhteiskunnassa" -tutkimushanketta. Tuossa tutkimuksessani käsittelin eläinten mahdollisuuksia vanhusten asumisessa ja hoivassa 2040-luvulla.
Toimin vuosikymmenen ajan oman tutkimushankkeeni Vankilat murroksessa johtajana; kohteena olivat Kakolanmäen vankilat Turussa sekä Konnunsuon vankila Lappeenrannassa. Tutkimushanke julkaisi yhteistyössä Turun vankilan kanssa laajan Kakolanmäestä kertovan historiikin vuonna 2016 (Harri Hakamäki / Jussi Lehtonen (toim.): Kakolan vankila 1853–2007).

Julkaisut

Järjestä:

Lääninvankila (2016)

Jussi Lehtonen
(B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)