Kaapo Huttunen profiilikuva
Kaapo
Huttunen
tohtorikoulutettava, median, musiikin ja taiteen tutkimus
FM

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Musiikkitiede
kulttuurinen musiikintutkimus
elokuvamusiikki
äänisuunnittelu
nordic noir

Biografia

Olen väitöskirjatutkijana Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan Juno-tohtoriohjelmassa. Filosofian maisteriksi valmistuin Helsingin yliopistosta, jossa laadin pro gradu -tutkielmani suomalaisen valtavirtaelokuvan musiikista ja äänisuunnittelusta. Yksi syy aihevalintaani oli työtaustani: olen työskennellyt jo usean vuoden ajan säveltäjänä, tehden musiikkia erityisesti erilaisiin audiovisuaalisiin tuotantoihin, muun muassa dokumenttielokuviin. Väitöstutkimuksessani jatkan samoilla linjoilla: aiheenani on nordic noirinakin tunnetun pohjoismaisen audiovisuaalisen rikosdraaman musiikki ja äänisuunnittelu.

Tutkimus

Selvitän väitöstutkimuksessani (työnimi: "Killer Sounds: Music and Sound Design in 21st Century Audiovisual Nordic Noir") 2000-luvun audiovisuaalisen nordic noirin musiikillis-äänellisen ilmaisun ominaispiirteitä ja toimintaperiaatteita. Tarkastelen, kuinka nordic noir -rikosdraamojen musiikin ja äänisuunnittelun dramaturgiat rakentuvat ja kuinka ne suhteutuvat muuhun ilmaisulliseen ja kerronnalliseen ainekseen. Nordic noirin luonteeseen on myös tyypillisesti kuulunut selvästi yhteiskuntakriittinen ote. Tästä syystä esitän tutkimuksessani myös alakysymyksen: millä tavoilla audiovisuaalisessa nordic noirissa toteutetaan yhteiskuntakriittisyyden eetosta musiikin ja äänisuunnittelun kautta?

Julkaisut

Järjestä: