Kaisa Hytönen profiilikuva
Kaisa
Hytönen
erikoistutkija, yrittäjyys
Senior Researcher, Ph.D. Education

Ota yhteyttä

+358 29 450 3383
+358 50 331 6583
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Koulutuksen ja työelämän väliset rajapinnat
työelämä ja yrittäjyys
asiantuntijakoulutus
verkostoitunut asiantuntijuus
sosiaaliset verkostot
ammatillinen oppiminen

Biografia

Kaisa Hytönen on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2016. Hän työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä, jossa hän on aikaisemmin toiminut tutkijatohtorina DISCE H2020-hankkeessa sekä STN-rahoitteisessa SWiPE-tutkimuskonsortiossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt Nuoret tutkijat-hankkeen koordinaattorina Turun yliopiston henkilöstöpalveluissa sekä tutkijana Turun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa ja Helsingin yliopistossa erilaisissa tutkimusprojekteissa (Futurex–Future Experts, ASKO). Kaisa kuuluu Euroopan suurimpaan kasvatusalan verkostoon EARLI:in sekä sen alaverkostoon EARLI Sig14 Professional Learning and Development. Kaisa on ollut mukana järjestämässä kansainvälistä ja monitieteellistä WORK-konferenssia ja kansallista Yrittäjyyskasvatuspäivät-konferenssia.

Opetus

Kaisa on suorittanut aikuisopetukseen suuntaavat opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut opettajana TEVY Yrityselämään! Tulevaisuusajattelu, henkilökohtaiset valmiudet ja projektityö -kurssilla vuodesta 2020 sekä perustutkinto-opiskelijoiden menetelmäkurssilla. Hän on toiminut gradututkielmien ohjaajana sekä ohjannut opiskelijoita kandityön, gradututkielman ja väitöskirjan tekemiseen liittyvissä menetelmällisissä kysymyksissä (sosiaalinen verkostoanalyysi ja laadullinen sisällönanalyysi).

Tutkimus

Kaisa Hytösen tutkimusintressit liittyvät koulutuksen ja työelämän välisen rajapintaan, työelämään ja yrittäjyyteen, asiantuntijakoulutukseen, verkostoituneeseen asiantuntijuuteen, sosiaalisiin verkostoihin ja ammatilliseen oppimiseen ja kehittymiseen. Väitöskirjassaan hän tarkasteli akateemisin osaamisen ja työelämäasiantuntijuuden yhdistämistä korkea-asteen tutkinnon jälkeisessä koulutuksessa. Kaisan tämän hetkinen tutkimus liittyy erityisesti luovien alojen työelämään, osaamiseen ja yrittäjyyteen. Kaisa julkaisee tieteellisissä lehdissä ja esittelee tutkimustaan säännöllisesti kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa. Hän myös toimii vertaisarvioijana tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa. Kaisa on toiminut Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimittajana vuodesta 2019 lähtien. 

Julkaisut

Järjestä: