Kaisa Hytönen profiilikuva
Kaisa
Hytönen
tutkijatohtori, yrittäjyys
Postdoctoral researcher, Ph.D. Education

Contact

+358 29 450 3383
+358 50 331 6583
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Koulutuksen ja työelämän väliset rajapinnat
asiantuntijakoulutus
verkostoitunut asiantuntijuus
sosiaaliset verkostot
ammatillinen oppiminen

Biografia

Kaisa Hytönen on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2016. Hän työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä. Hän on toiminut tutkijana ja koordinaattorina SWiPE-tutkimiskonsortiossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt Nuoret tutkijat-hankkeen koordinaattorina Turun yliopiston henkilöstöpalveluissa sekä tutkijana Turun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa ja Helsingin yliopistossa erilaisissa tutkimusprojekteissa (Futurex–Future Experts, ASKO). Kaisa kuuluu Euroopan suurimpaan kasvatusalan verkostoon EARLI:in sekä sen alaverkostoon EARLI Sig14 Professional Learning and Development. Kaisa on ollut mukana järjestämässä kansainvälistä ja monitieteellistä WORK-konferenssia.

Opetus

Kaisa Hytönen on suorittanut aikuisopetukseen suuntaavat opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut opettajana ja ohjaajana perustutkinto-opiskelijoiden menetelmäkurssilla sekä ohjannut opiskelijoita kandityön, gradututkielman ja väitöskirjan tekemiseen liittyvissä menetelmällisissä kysymyksissä (sosiaalinen verkostoanalyysi ja laadullinen sisällönanalyysi).

Tutkimus

Kaisa Hytösen tutkimusintressit liittyvät koulutuksen ja työelämän välisen rajapintaan, asiantuntijakoulutukseen, verkostoituneeseen asiantuntijuuteen, sosiaalisiin verkostoihin ja ammatillinen oppimiseen ja kehittymiseen. Väitöskirjassaan hän tarkasteli akateemisin osaamisen ja työelämäasiantuntijuuden yhdistämistä korkea-asteen tutkinnon jälkeisessä koulutuksessa. SWiPE-tutkimushankkeessa hän tutki muuttuvan työelämän ja koulutuksen välisiä yhteyksiä yritysvetoisessa ammatillisessa koulutuksessa. Kaisa esittelee tutkimustaan säännöllisesti kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa ja julkaisee tieteellisissä lehdissä. Hän myös toimii vertaisarvioijana tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa. Kaisa on toiminut Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimittajana vuodesta 2019 lähtien. 

Julkaisut

Järjestä:

Regional case study report: Lund, Sweden (2022)

Pukkinen T., Hytönen K., Burlina C., Comunian R., Crociata A., Dent T., Denti D., Faggian A., Gross J.,Heinonen J., Hytti U., Kim S., Kravcenko D., Lemmetyinen A., Nieminen L., Pica V., Popova D., Sauka A., Sihvonen L., Stenholm P., Wilson N.
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))