Kaisa Ilmonen profiilikuva
Kaisa
Ilmonen
yliopistonlehtori, kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen
dosentti, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
kollegiumtutkija, kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen
PI: Intersectional Reading, Social Justice and Literary Activism

Ota yhteyttä

+358 29 450 3490
+358 50 329 0979
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Vähemmistökirjallisuudet
kulttuurinen muisti
intersektionaalisuus
sukupuoli kirjallisuudessa
postkoloniaalinen tutkimus
queer tutkimus

Biografia

Olen yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori ja vähemmistökirjallisuuksien tutkimuksen dosentti. Johdan Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta Intersectional Reading, Social Justice and Literary Activism (INTERACT) 2022-2025.

Väittelin yleisen kirjallisuustieteen oppiaineessa tohtoriksi karibialaista naiskirjallisuutta käsittelevällä väitöskirjalla. Tutkimusintresseihini kuuluvat erityisesti intersektionaalisuuden teoria, identiteettiproblematiikan ja vähemmistökirjallisuuksien kysymykset, postkoloniaalisen ja queer-tutkimuksen traditiot sekä siirtomaaromaanin tutkimus.

Toimin aktiisesti myös teatteri Kolmannen tilan hallituksessa. Ryhmä keskittyy tieteen ja taiteen dialogia tarkastelevaan näyttämöestetiikkaan.


Opetus

Työ- ja opetuskokemukseni Turun yliopistossa on monipuolinen.Yleisen kirjallisuustieteen lisäksi olen ollut tutkimus- ja opetustehtävissä myös englannin kielen ja sukupuolentutkimuksen oppiaineissa. Ohjaan opinnäytteitä niin tohtori-, maisteri- kuin kandidaattitasoillakin.

Tämän lisäksi olen toiminut humanistisen tiedekunnan opinto-ohjaajana, ja yhdessä opiskelijoiden kanssa tehtävä työ on minulle tärkeää.

Tutkimus

Tutkimuksessani minua kiinnostavat kysymykset siitä, millaisen tiedontuotannon tapaan tutkija kietoutuu käyttäessään termejä ”intersektionaalisuus”, ”queer” tai ”postkoloniaalisuus”. INTERACT hankeessa tarkastelemme erityisesti kirjallisuuden ja aktivismin kysymyksiä sekä lukemista sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisäävänä tekijänä.

Postdoc-tutkimuksessani TIAS-kollegiumissa 2015-2017 tarkastelin kysymystä siitä, miten kaunokirjallisuus ja teoreettinen teksti muotoutuvat kietoutuneina toisiinsa, ja keskityn erityisesti intersektionaalisuuden kerronnalliseen argumentaatioon. Olen myös tehnyt pitkään tutkimustyötä karibialaisen kirjallisuuden ja postkoloniaalisen kirjallisuudentutkimuksen parissa. Vuonna 2015 työskentelin vierailevana tutkijana Uppsalan yliopistossa.

Olen SELMA tutkimuskeskuksen (Research Centre for Storytelling , Experientiality and Memory) johtoryhmän jäsen, HKT-laitoksen tutkimuksen kehittämisen työryhmän jäsen sekä Suomen queer-tutkimuksen seuran julkaiseman SQS-lehden toimituskunnan jäsen ja entinen päätoimittaja.

Julkaisut

Järjestä:

Michelle Cliff (2022)

Ilmonen Kaisa
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))

Elettyjä kertomuksia (2022)

Agricolan kirja-arvostelut
Kaisa Ilmonen
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

Michelle Cliff (2022)

Ilmonen Kaisa
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))