Kaisa Kurikka profiilikuva
Kaisa
Kurikka
yliopistonlehtori, kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen
dosentti, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FT, dosentti
Vanhempi tutkija "Taidetyö ja talouden uudet muodot: yksilöyrittäjyydestä kestäviin kollektiiveihin" -tutkimushankkeessa (Koneen säätiö/Turun yliopisto, 2020-2024)

Ota yhteyttä

+358 29 450 3541
+358 50 520 7603
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

suomalainen nykykirjallisuus
suomalainen kokeellinen proosa
tekijätutkimus
adaptaatiotutkimus
prosessifilosofia
posthumanismi

Biografia

Opiskelin Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa, jossa väittelin vuonna 2013. Kotimaisen kirjallisuuden dosentuuri minulle myönnettiin 2014. Oppiaineessa olen työskennellyt lukuisissa määräaikaisissa opetustehtävissä, kuten viimeksi ma. yliopisto-opettajana vuosina 2019-2021. Ulkomaisissa yliopistoissa olen vieraillut opettamassa erityisesti kotimaista nykykirjallisuutta.

Olen toiminut tutkijana eri tutkimusprojekteissa. Svenska litteratursällskapet i Finland rahoitti Helsingin yliopistoon sijoittuvaa "Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa 1990-2010" -tutkimushanketta (2014-2017), jossa toimin vanhempana tutkijana. Koneen säätiön rahoittamassa Turun yliopiston "Sotkuiset maailmat: kielimateriaalit ja luontokulttuurit taiteiden tutkimuksessa" -hankkeessa (2016-2018) toimin niin ikään vanhempana tutkijana.

Vuoden 2022 alusta toimin vanhempana tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa, dosentti Katve-Kaisa Kontturin ja dosentti Milla Tiaisen johtamassa "Taidetyö ja talouden uudet muodot: yksilöyrittäjyydestä kestäviin kollektiiveihin" - tutkimushankkeessa (2020-2024).

Toimin myös kirjallisuus- ja tanssikriitikkona.

Tutkimus

Kaikissa opinnäyteissäni olen tutkinut Algot Untolan (1868-1918) moninimistä tekijyyttä (esim. Maiju Lassila, Irmari Rantamala, J.I. Vatanen ja lukuisat muut). Väitöskirjassani "Algot Untola ja kirjoittava kone" (Eetos, 2013) lähestyin aineistoani Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin prosessifilosofian kautta kehitellen uudenlaista lähestymistapaa tekijyyteen. Tekijyyttä olen käsitellyt laajemminkin eri artikkeleissa ja Veli-Matti Pynttärin kanssa toimittamassani "Tekijyyden tekstit" -antologiassa (SKS 2007).

Kirjallisuuden ja muiden taiteiden väliset kytkökset ovat eräs kiinnostuksen kohteeni ja olenkin julkaissut artikkeleja erityisesti kirjallisuuden elokuva-adaptaatiosta. Myös tanssin ja kirjallisuuden väliset versioinnit kiinnostavat.

Olen kirjoittanut useita artikkeleja suomalaisesta nykykirjallisuudesta. Suomenkielisen kirjallisuuden lisäksi olen tutkinut suomenruotsalaista nykyproosaa. Kirjallisen tila(llisuude)n kysymykset kiinnostavat ja yhdessä dosentti Kristina Malmion kanssa toimitimme "Contemporary Nordic Literature and Spatiality" -teoksen (Palgrave MacMillan, 2020). Kokeellista suomalaista proosaa (1900-luvun alusta nykyhetkeen) olen käsitellyt kansainvälisissä ja kotimaisissa artikkeleissa.

"Taidetyö ja talouden uudet muodot" -tutkimusprojektissa (2020-2024) kartoitamme ja analysoimme Suomessa toimivien eri alojen taiteilijoiden työn muutoksia nykykulttuurissa. Tarkastelemme taiteen, työelämän laajempien muutosten ja talouden kytköksiä yhdistellen taiteentutkimuksen, yhteiskuntatutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Keskeinen käsitteellinen kehikkoni on Deleuzen ja Guattarin filosofia sekä uusmaterialistinen ajattelu; niiden kanssa pyrin kehittelemään kirjallisuuden ja kielen materiaalisuuksia huomioivaa lukutapaa. Myös posthumanismi  on kiinnostuksen kohteeni.

Julkaisut

Järjestä: