Karoliina Sjö profiilikuva
Karoliina
Sjö
tutkijatohtori, historia ja arkeologia
FT
Tarinoiden lehto -hanke

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Päiväkirjojen kulttuurihistoria
omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
omaelämäkerralliset aineistot
elämänkerronta (life writing)
kirjoittamisen kulttuurihistoria
elämän ja kertomisen väliset suhteet
tunteiden historia
sukupuolihistoria
luovat metodit
tieteen ja taiteen välisyys

Biografia

Väittelin keväällä 2023. Väitöskirjassani "Kirjoitettu minä. Kirsti Teräsvuoren nuoruusajan päiväkirjakertomus 1916–1923" tutkin päiväkirjakirjoittamista ja sitä, miten aiemmin tuntematon ja tutkimaton kirjoittaja Kirsti Teräsvuori muodosti vuosina 1916–1923 kirjoittamissa päiväkirjoissaan kertomusta itsestään, elämästään ja kokemuksistaan tyttönä ja nuorena naisena 1900-luvun alun Suomessa. Tutkin, millaisen kehyksen juuri päiväkirja muotona kirjoittamiselle tarjosi ja mitkä teemat vaikuttivat Teräsvuoren päiväkirjakertomukseen. Teräsvuori kirjoitti elämänsä aikana yhteensä kymmeniätuhansia sivuja päiväkirjatekstiä. Aineisto sijaitsee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa. Tutkimustani rahoitti Koneen Säätiö. Väitöskirjani löytyy osoitteesta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9158-7.

Tällä hetkellä työskentelen tutkijana Tarinoiden lehto -hankkeessa, jossa tutkitaan Kemiönsaarella sijaitsevaa Sagalundin museomiljöötä ja sen kulttuurihistoriaa erityisesti sen perustajajäsenten Nils Oskar Janssonin (1862–1927) ja Adèle Wemanin (1844–1936) elettyjen elämien sekä ympäristöelämäkertametodologian avulla. Tarkastelemme, miten yksilön elämä rakentuu suhteessa ympäristöön ja miten tämä eletty elämä tallentuu myöhemmin museotoiminnan tuloksena osaksi kulttuurista muistia.

Tieteellistä tutkimusta ja taiteellista työskentelyä yhdistävän hankkeen keskiössä ja mikrohistoriallisen analyysin kohteena ovat Sagalundin museoalueella sijaitsevat Janssonin ja Wemanin museoidut kodit Villa Sagalundissa sekä niiden ympärille rakentunut luontomiljöö, kasvit ja puutarha. Lisäksi analyysin ja tarkastelun keskiössä ovat Janssonin ja Wemanin runsaat henkilöhistorialliset arkistoaineistot. Kulttuuri- ja sivistystyölle omistautuneiden kansakoulunopettajien jäljelle jääneen aineiston ja kotimuseon avulla avautuu näkymä 1900-luvun alkupuolen elämään saaristossa. Lisätietoja hankkeesta: https://sites.utu.fi/tarinoidenlehto.

Työskentelin lisäksi vuosina 2017–2018 projektikoordinaattorina Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Argumenta-hankkeessa "Vihan pitkät jäljet". Hankkeen tuloksina syntyneisiin kirjaan ja peliin voi käydä tutustumassa osoitteessa sites.utu.fi/vihanpitkatjaljet.

Loppuvuoden 2018 työskentelin niin ikään projektikoordinaattorina Koneen Säätiön rahoittamassa Vammaisuuden vaiettu historia -hankkeessa. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta vammaishistoria.fi.

Lisäksi olen toiminut Aino Kallas Seuran sihteerinä alkuvuodesta 2018 lähtien. Olen myös Turun yliopiston SELMA Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory -tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsen.

Opetus

Lähestymistapoja sukupuoleen ja yksilön elämästä kertomiseen -kurssi, vastuuopettaja, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto 27.10.–8.12.2022.

Syventävien opintojen Muisti ja kerronta -teemaseminaari pro gradun tekijöille, vastuuopettaja, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto 2017–2020.

Luennoitsijana useilla eri kursseilla 2017–2023.

Tutkimus

Minua kiinnostavat erityisesti omaelämäkerralliset aineistot (kuten päiväkirjat), elämänkerronta (life writing), elämäkertatutkimus, elämän ja kertomisen väliset yhteydet, henkilöhistorialliset arkistoaineistot, kirjoittamisen kulttuurihistoria, (mieli)sairauden historia ja sukupuolihistoria. Olen kiinnostunut myös tieteellisen tiedon ja taiteellisen luovan työn välisestä suhteesta sekä mahdollisuuksista löytää uudenlaisia eettisiä tapoja muistaa ja kertoa.

Julkaisut

Järjestä: