Katja Joronen profiilikuva
Katja
Joronen
professori, hoitotieteen laitos
Professor, PhD, RN

Ota yhteyttä

+358 29 450 3472
+358 40 095 3100
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi
Perheen terveys ja hyvinvointi
Terveys ja hyvinvointi koulukontekstissa
Lasten ja nuorten terveyden edistäminen
Osallistavan draaman menetelmät
Interventiotutkimus
Mixed-methods tutkimus
Systemoidut katsaukset

Biografia

Työskentelen hoitotieteen laitoksella professorina, jonka erityisalana on väestön terveysvalinnat ja terveyden edistäminen. Professuuria rahoittaa Eschnerska Frilasarettet säätiö.

Tutkimukseni kohdistuu lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveyteen, hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen, pääosin koko väestössä. Olen toiminut useissa tutkimusryhmissä urani aikana, ja ollut sekä tohtoriopintojeni että post doc -opintojeni aikana Department of Family Health Care Nursing -laitoksella, University of California -yliopistossa San Franciscossa. Lukuvuodeksi 2008-2009 sain Postdoctoral fellowship -paikan Institute for Advanced Social Research (IASR) -tutkijakollegiumissa Tampereen yliopistossa. Minulla on myös pitkä kokemus yliopisto-opettamisesta kaikilla tutkintotasoilla. 

Opetus

Tutkimusmetodologia, Opinnäytteiden ohjaus, Osallistavat menetelmät oppimisessa

Tutkimus

Tutkimusintressini kohdistuu pääosin lasten, nuorten ja perheiden terveyteen ja hyvinvointiin väestötasolla, erityisesti kouluyhteisössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja digiympäristöissä. Olen tehnyt tutkimusta sekä tilastollisin, laadullisin että mixed-methods menetelmin. Olen toteuttanut myös interventiotutkimuksia sekä monentyyppisiä systemoituja kirjallisuuskatsauksia. Minulla on asiantuntijuutta myös toisioaineistojen käytöstä, erityisesti kansallisesti edustavista suurista kyselytutkimusaineistoista.


Julkaisut

Järjestä: