Katja Mäntylä profiilikuva
Katja
Mäntylä
digitaalinen kielentutkimus, espanja, italia, kiina, ranska, saksa
PhD (Applied linguistics 2004); Adjunct professor (English, especially teaching of vocabulary, 2010)

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

toisen/vieraan kielen oppiminen ja opettaminen
sanastontutkimus (erityisesti sen oppiminen ja opettaminen)
sanaryppäät
kielitaidon arviointi

Biografia

Aloitin englannin ma. professorina Turun ylipistossa elokuussa 2019. Sitä ennen työskentelin Jyväskylän yliopistossa Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa ja Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella yli 20 vuotta erilaisissa tehtävissä mm. tutkijana, koordinaattorina ja yliopistonlehtorina. Lehtorin työstä olen nyt vapaalla kaksi vuotta. Olen myös työskennellyt yksityisellä sektorilla englanninopettajana. Olen Ylioppilastutkintolautakunnan ja sen kielivaliokunnan jäsen, sekä englannin jaoksen puheenjohtaja.


Opetus


Professorina opetan lähinnä SLA tutkimusta, teorioita ja menetelmiä skeä ohjaan tutkielmia. Lehtorina opetin vuosien varrella kaikkea mahdollista kielitieteen perusteista ja fonetiikasta brittiläiseen mediaan ja oppimateriaalien tekemiseen. Pääosa opetuksestani on keskittynyt kielen oppimiseen ja opettamiseen. Olen myös pitänyt lukuisia projektikursseja, joilla opiskelijat ovat päässeet tekemään käytännönläheisiä asioita, mm. opettamaan englantia Punaisen Ristin työntekijöille ja toimimaan ohjaajina lasten monikielisellä kielileirillä.

Tutkielmia olen ohjannut reippaan määrän, n. 90 kanditutkielmaa ja n. 170 maisterintutkielmaa. Ohjaan myös väitöskirjoja.

Tutkimus

Teen ja olen tehnyt monenlaista tutkimusta toisen ja vieraan kielen oppimisen, eritoten sanaston. Tällä hetkellä olen mukana Formulaic sequences in three morphologically different languages -projektissa, joka tarkastelee kirjoittamista vieraalla kielellä ja sanastokeskittymiä, sekä Häng med i svängarna – på svenska,  joka keskittyy yläkoululaisten ruotsin oppimiseen. Olen ollut mukana kolmessa Akatamian hankkeessa: Topling (2010-2013, PI Prof. Maisa Martin)  ja Cefling (2007-2009, PI Prof. Maisa Martin) , joissa tutkittiin kirjoitustaitojen kehittymistä EVK-tasolta toiselle siirryttäessä, ja Metalinguistic awareness (2001-2004, PI Prof. Riikka Alanen) - hankkeessa, jossa seurattiin yhtä koululuokkaa 6 ensimmäisen kouluvuoden ajan ja oppilaiden metakielellisen tietoisuuden kehittymistä. Olen myös tehnyt tutkimusta mm. monikielisistä oppijoista ja perheistä, sekä viimeisimpänä varhaisesta kielenoppimisesta.

Julkaisut

Järjestä:

Voihan merkkimäärä sentään! (2021)

Yours truly (Suomen englanninopettajat ry:n jäsenlehti)
Mäntylä Katja
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))