Katja
Miettinen
taloussihteeri, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ota yhteyttä

+358 29 450 4853
+358 50 911 3133
Assistentinkatu 7
20500
Turku