Katri Kauhanen profiilikuva
Katri
Kauhanen
väitöskirjatutkija, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (CEAS)
Doctoral Researcher, MA

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Korean historia ja yhteiskunta
Korean tutkimus
Itä-Aasian tutkimus
Gender-tutkimus
Kylmän sodan historia

Biografia

Olen väitöskirjatutkija Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Tutkin väitöskirjassani eteläkorealaisen naisasialiikkeen kehitystä ja verkostoitumista kylmän sodan aikana. 

Olen koulutukseltani historiantutkija, valmistuin maisteriksi Turun yliopiston yleisen historian oppiaineesta vuonna 2014. Olen opiskellut sivuaineena sukupuolentutkimusta, Itä-Aasian tutkimusta, uskontotiedettä, poliittista historiaa ja Suomen historiaa. Vuonna 2012 olin vaihto-opiskelijana eteläkorealaisessa Kyunghee Universityssa, jossa opiskelin Korean historiaa, kulttuuriantropologiaa ja maantiedettä. Lisäksi olen opiskellut korean kieltä Kyunghee Universityssa ja Ewha Womans Universityssa.

Vuodesta 2019 lähtien olen työskennellyt päätoimisesti yliopiston ulkopuolella, viestinnän, markkinoinnin, koulutussuunnittelun ja projektikoordinoinnin parissa. Viimeistelen väitöskirjaani osa-aikaisesti.


Opetus

Olen opettanut Itä-Aasian tutkimuksen oppiaineessa useilla luento- ja seminaarikursseilla. Opetusintresseihini kuuluvat erityisesti Korean sukupuolihistoria ja -politiikka, Etelä-Korean autoritaarinen aika sekä kristinusko Koreassa. Opetin myös kahden vuoden ajan väittelykurssia, 2 op:n Debating Korean History, jonka pääpaino oli opiskelijoiden vuorovaikutuksessa ja argumentointitaidoissa. Vuonna 2021 osallistuin Gender in East Asian Sociopolitical Context -verkkokurssin suunnitteluun ja toteutukseen. 

Olen suorittanut yhden lukuvuoden mittaisen yliopistopedagogisen koulutuksen (10op) lukuvuonna 2017-2018. 

Tutkimus

Yksi väitöskirjatutkimukseni kantavista teemoista on käsite kylmän sodan feminismi. Havainnollistan käsitteen avulla, miten feminismiä tulkittiin kylmän sodan kontekstissa, millaisia sisältöjä ja arvoja feminismiin liitettiin tai liitetään ja mitä ylipäänsä nimetään feminismiksi. Lähestyn kylmän sodan feminismiä Korean kautta ja analysoin, miten ja miksi korealaisnaiset linkittyivät kansainväliseen naisasialiikkeeseen kylmän sodan aikana. Tutkimukseni jäljittää yhteyksiä korealaisten ja kansainvälisten naisjärjestöjen välillä ja tutkii näiden käsityksiä sukupuolten tasa-arvosta ja sen saavuttamisesta. Samalla tarkastelen sellaisia teemoja kuin autoritaarinen ja demokraattinen valta, kansainvälinen legitimiteetti ja YK:n rooli. Tutkimukseni yhtyy kasvavaan joukkoon kirjallisuutta, joka käsittelee kylmän sodan nais- tai sukupuolihistoriaa sekä tuottaa uutta tietoa korealaisnaisten historiasta ja ei-valkoisten, ei-länsimaalaisten naisten feminismistä. Metodologisesti olen kiinnostunut arkistotutkimuksesta ja narratiiveistä historiantutkijan työkaluina.

Julkaisut

Järjestä: