Katri
Lundell
yliopisto-opettaja, biolääketieteen laitos
FT
Entsyymien katalysoimat reaktiot

Contact

+358 29 450 4651
+358 50 576 3243
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kemia
Entsyymien katalysoimat reaktiot synteesissä.

Biografia

Koulutus:

FM Kemia 1992

FT Kemia 2010

Tutkimus

Käytämme entsyymejä kiraalisina katalyytteinä valmistaessamme enantiopuhtaita yhdisteitä. Enantiopuhtaus on tärkeää lääkemolekyylissä. Lähtöaineina meillä on muun muassa primäärisiä alkoholeja, sekundäärisiä alkoholeja ja amiineja. Me tutkimme myös reaktioden kemoselektiivisyyttä ja regioselektiivisyyttä. Hyödynnämme orgaanisia liuottimia reaktio-mediumina.

Julkaisut

Järjestä: