Katrina Virtanen profiilikuva
Katrina
Virtanen
tohtorikoulutettava, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
projektitutkija, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
FM

Asiantuntijuusalueet

Maisemahistoria
rakennetut ympäristöt
kulttuuriympäristöt
paikkatieto
kokemuksellinen ja kulttuurinen paikkatieto
digitaaliset ihmistieteet
historiallinen paikkatieto
menetelmänkehitys

Tutkimus

Väitöskirjatutkimus kokemuksellisesta paikkatiedosta. Kokemus-, muisti- ja tunneperäistä tietoa yhdistetään tieteellisessä tutkimuksessa yhä enemmän paikkatietoon. Mitä kokemustiedolle tapahtuu paikkatietoprosessissa? Ilmiö on tuore, eivätkä metodit ja käsitteistö tutkimuskirjallisuudessa ole vielä vakiintuneita. Tutkimukseni täydentää käsitteistöön ja menetelmällisyyteen liittyvää aukkoa humanistisessa tutkimuskentässä.

Julkaisut

Järjestä: