Katrina Virtanen profiilikuva
Katrina
Virtanen
väitöskirjatutkija, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
FM

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Maisemahistoria
rakennetut ympäristöt
kulttuuriympäristöt
paikkatieto
kokemuksellinen ja kulttuurinen paikkatieto
digitaaliset ihmistieteet
historiallinen paikkatieto
menetelmänkehitys

Tutkimus

Työskentelen Viabundus Suomi 1350-1650 -hankkeessa vuosina 2023-2024. Hanke kokoaa Suomen alueen myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun liikennereittejä koskevan historiallisen paikkatiedon yhtenäiseksi tietokannaksi, luo niitä koskevan karttaliittymän ja tuo molemmat avoimena julkaisuna julkiseen käyttöön.

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen kokemuksellista ja kulttuurista paikkatietoa. Kokemus-, muisti- ja tunneperäistä tietoa yhdistetään tieteellisessä tutkimuksessa yhä enemmän paikkatietoon. Mitä kokemustiedolle tapahtuu paikkatietoprosessissa? Ilmiö on tuore, eivätkä metodit ja käsitteistö tutkimuskirjallisuudessa ole vielä vakiintuneita. Tutkimukseni täydentää käsitteistöön ja menetelmällisyyteen liittyvää aukkoa humanistisessa tutkimuskentässä.

Julkaisut

Järjestä: