Laura Wey profiilikuva
Laura
Wey
tutkijatohtori, molekulaarinen kasvibiologia
PhD (Biochemistry), University of Cambridge
Photosynthetic Microbes group

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Syanobakteerit
fotosynteesi
vaihtoehtoiset elektroninsiirtoreitit, mukaanlukien eksoelektrogeneesi
biofilmin fotoelektrokemia
biovalosähkö

Biografia

Tutkijatohtori, Novo Nordisk Säätiö (2023 - )

Tutkijatohtori, professori Yagut Allahverdiyevan tutkimusryhmä, Bioteknologian laitos, Turun yliopisto (2021-2023)

FT, biokemia: ohjaajana professori Chris Howe, Department of Biochemistry, University of Cambridge, Iso-Britannia (2017-2021)

Tutkimusavustaja Dean Pricen laboratoriossa,  Australian National University & ARC Centre of Excellence for Translational Photosynthesis (2016-2017)

Honours in Biology, ohjaajana professori Dean Price, Research School of Biology, Australian National University, Australia (2015)

Filosofian kandidaatti (PhB, tieteellisen tutkimuksen perustutkinto), Australian National University, Australia (2011-2014)

Opetus

Tämänhetkinen opetus:

 • Vieraileva luennoitsija DIBT0601 Photosynthesis - Solar Driven Processes for Sustainability
 • Projektin ohjaaja DIBT0605 Research Project in Photosynthetic BioTech

Opetuspalkinnot:

 • Associate Fellowship of the Higher Education Academy, Yhdistyneet Kuningaskunnat (2021) 

Pedagoginen koulutus:

 • Yliopistopedagogiikan perusteet, Turun Yliopisto (2023)
 • Opinnäytetyön ohjaana -koulutus, Turun Yliopisto  (2023)
 • Teaching Associates’ Programme, Cambridge Centre for Teaching and Learning (2020-2021)
 • Principles of Tutoring and Demonstrating, Australian National University Centre for Higher Education, Learning & Teaching (2015)

Etsin aina motivoituneita opiskelijoita. Jos olet kiinnostunut tutkimusalastani, ota yhteyttä (laura.wey[a]utu.fi) ja lähetä CV:si ja opinto-otteesi!

Tutkimus

Fotosynteettiset organismit, kuten levät ja syanobakteerit kykenevät siirtämään pelkistysvoimaa solun ulkopuolelle eksoelektrogeneesinä tunnetun prosessin avulla. Fotosynteettisten eliöiden eksoelektrogeneesi voidaan valjastaa tuottamaan sähkövirtaa auringonvalosta ja vedestä erilaisten biosähkösovellusten (biophotovoltaic, BPV) käyttövoimaksi. Biosähkösovellusten tehokkuutta on pyritty nostamaan esimerkiksi optimoimalla elektrodien rakennetta ja valmistusmenetelmiä. Tuottavuuden lisäystä on kuitenkin rajoittanut eksoelektrogeneesin biologisen taustan vähäinen ymmärtäminen. Tutkimukseni tavoitteena onkin eksoelektrogeneesin mekanismin selvittämiseen fotosynteettisissä mikrobeissa. Lisäksi pyrimme selvittämään eksoelektrogeneesin fysiologisen tehtävän, ja ymmärtämään sen säätelymekanismeja ja vuorovaikutusta solunsisäisten elektroninielujen kanssa.

Kokooma-artikkeli: Wey, Laura T., et al. "The development of biophotovoltaic systems for power generation and biological analysis." ChemElectroChem 6.21 (2019): 5375-5386. https://doi.org/10.1002/celc.201900997

Tämänhetkiset projektit vastuullisena tutkijana:

 • 2023-2026 - Novo Nordisk -säätiö, Industrial Biotechnology and Environmental Biotechnology Postdoctoral Fellowship (€335 000), Vihreää sähköä yhteyttävistä bakteereista (Photo-e-Microbes)
 • 2023-2024 - Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, tutkijatohtorin apuraha (€82 400), Vihreää sähköntuottoa yhteyttävistä bakteereista (Foto-e-Mikrobit)

Tämänhetkiset konsortiot joissa työpaketin johtajan rooli:

 • 2023 -2027 - Suomen Akatemia, konsortioapuraja (Vastuullinen tutkija: Professori Yagut Allaverdiyeva, yhteistyökumppanit: Professori Chunlin Xu ja Dosentti Pia Damlin), Bio-inspiroitua vihreää sähköntuottoa yhteyttävien bakteerien ja kestävien materiaalien avulla (Photo-e-Mat) 
 • 2023 – 2027 -  Suomen Kulttuurirahasto, työryhmän apuraha teemahaussa “ Uusia materiaaleja ja teknologioita vihreää siirtymää varten” (Vastuullinen tutkija: Professori Yagut Allaverdiyeva), Vihreä ratkaisu: Fotosynteettistä sähköntuottoa auringonvalosta ja vedestä (GreenSol)

Julkaisut

Järjestä:

Photosynthesis re-wired on the pico-second timescale (2023)

Nature
Baikie Tomi B, Wey Laura T, Lawrence Joshua M, Medipally Hitesh, Reisner Erwin, Nowaczyk Marc M, Friend Richard H, Howe Christopher J, Schnedermann Christoph, Rao Akshay, Zhang Jenny Z
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))