Laura Wey profiilikuva
Laura
Wey
tutkijatohtori, Molekulaarinen kasvibiologia
PhD (Biochemistry), University of Cambridge
Photosynthetic Microbes group

Asiantuntijuusalueet

Syanobakteerit
fotosynteesi
biofilmin fotoelektrokemia
biovalosähkö

Biografia

FT, biokemia: ohjaajana professori Chris Howe, Department of Biochemistry, University of Cambridge, Iso-Britannia (2017-2021)

Tutkimusavustaja Dean Pricen laboratoriossa,  Australian National University & ARC Centre of Excellence for Translational Photosynthesis (2016-2017)

Honours in Biology, ohjaajana professori Dean Price, Research School of Biology, Australian National University, Australia (2015)

Filosofian kandidaatti (PhB, tieteellisen tutkimuksen perustutkinto), Australian National University, Australia (2011-2014)

Opetus

Teaching awards:

  • Associate Fellowship of the Higher Education Academy, United Kingdom (2021) 


Pedagogical training:


  • Teaching Associates’ Programme, Cambridge Centre for Teaching and Learning (2020-2021)
  • Principles of Tutoring and Demonstrating, Australian National University Centre for Higher Education, Learning & Teaching (2015)


Tutkimus

Fotosynteettiset organismit, kuten levät ja syanobakteerit kykenevät siirtämään pelkistysvoimaa solun ulkopuolelle eksoelektrogeneesinä tunnetun prosessin avulla. Fotosynteettisten eliöiden eksoelektrogeneesi voidaan valjastaa tuottamaan sähkövirtaa auringonvalosta ja vedestä erilaisten biosähkösovellusten (biophotovoltaic, BPV) käyttövoimaksi. Biosähkösovellusten tehokkuutta on pyritty nostamaan esimerkiksi optimoimalla elektrodien rakennetta ja valmistusmenetelmiä. Tuottavuuden lisäystä on kuitenkin rajoittanut eksoelektrogeneesin biologisen taustan vähäinen ymmärtäminen. Tutkimukseni tavoitteena onkin eksoelektrogeneesin mekanismin selvittämiseen fotosynteettisissä mikrobeissa. Biokemiallisiten ja biofysikaalisten menetelmien lisäksi selvitän eksoelektrogeenesin aktiivisuutta biofilmeissä fotoelektrokemiallisten mittausta avulla, pyrkiessäni ymmärtämään fotosynteettisten elektroninsiirtoreaktioiden ja elektroninielujen toimintaa ja vuorovaikutusta elävissä soluissa.  

Julkaisut

Järjestä: