Leila Koivunen profiilikuva
Leila
Koivunen
professori, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
Professori, Yleinen historia / Professor, European and World History

Ota yhteyttä

+358 29 450 3449
+358 50 328 9844
Vatselankatu 2
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kulttuurisen vuorovaikutuksen historia
1800-1900-luvut, eurooppalaisten suhde muihin kulttuureihin
mielikuvien historia
liikkuvuuden, erityisesti tutkimusmatkailun historia
kolonialismin historia, suomalaisten suhde kolonialismiin
tieteen ja tietämisen historia
globaali tieto
kirja- ja kuvitushistoria
materiaalinen kulttuuri
esilleasettamisen kulttuurit

Biografia

Työskentelen yleisen historian professorina erityisalanani globaalihistoria ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen historia. Väittelin filosofian tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2006 ja sain dosentin arvon vuonna 2007. Olen toiminut aiemmin assistentin, yliassistentin ja yliopistonlehtorin tehtävissä sekä Suomen Akatemian tutkijatohtorina.

Opetus

Opetukseni koostuu tyypillisesti seuraavista:
- maisteriseminaari
- gradu- ja väitöskirjavaiheen ohjaus
- orientaatio kansainväliseen historiaan
- mukana seuraavien opintojaksojen opetuksessa: historia ja arkeologia tieteenaloina, Aikakaudet 3, Tiedepiirin seminaari, vuosittain vaihtuvat luentokurssit

Tutkimus

Minua on pitkään kiinnostanut, millaisia tiedon ja mielikuvien syntyprosesseja kulttuurien väliset kohtaamiset synnyttivät 1800-1900-luvuilla. Tutkimuksessani olen tarkastellut laajasti eurooppalaisen ja sen ulkopuolisten ja sille vieraaksi koettujen kulttuurien välisiä vuorovaikutus- ja määrittelytilanteita. Väitöskirjani (2006) käsitteli Afrikan visualisointia ja Afrikan kuvittamisen prosesseja 1800-luvun lopun Euroopassa.


Olen tutkinut myös eksoottisiksi miellettyjen ja nimitettyjen esineiden keruun ja esittelyn historiaa Suomessa. Kiinnostuksen kohteisiini lukeutuu myös suomalaisten varhaiset kaukomatkat sekä muualta maailmasta tulleiden ihmisten historia Suomessa. Olen mukana suomalaisten suhdetta kolonialismiin tarkastelevassa tutkijaryhmässä (ks. https://utuhicorg.wordpress.com/). Lisäksi olen tiedon ja tieteen historiaa tarkastelevan Tiedepiirin jäsen ja kiinnostunut mm. globaalin tiedon historiasta.

Julkaisut

Järjestä:

Reino Kero 1939-2020 (2020)

Historiallinen Aikakauskirja
Koivunen Leila, Syrjämaa Taina
(B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

To the Reader (2019)

Koivunen Leila
(B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)