Leila Koivunen profiilikuva
Leila
Koivunen
professori, yleinen historia ja kulttuurihistoria
Professori, Yleinen historia / Professor, European and World History

Contact

+358 29 450 3449
+358 50 328 9844
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

- kulttuurisen vuorovaikutuksen historia 1800-1900-luvuilla, erityisesti Eurooppa-Afrikka-suhde, eurooppalaiset mielikuvat Afrikasta, afrikkalaisten historia Suomessa
- liikkuvuuden erityisesti tutkimusmatkailun historia
- kolonialismin historia
Suomi ja kolonialismi
Suomi-Namibia-suhteen historia
- tiedon ja tietämisen historia
- kirja- ja kuvitushistoria
- materiaalisuus ja näyttelymedia
museoiden ja näyttelyiden historia

Biografia

Työskentelen yleisen historian professorina erityisalanani globaalihistoria ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen historia. Väittelin filosofian tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2006 ja sain dosentin arvon vuonna 2007. Olen toiminut aiemmin assistentin, yliassistentin ja yliopistonlehtorin tehtävissä sekä Suomen Akatemian tutkijatohtorina.

Opetus

Lukuvuoden opetukseni koostuu tyypillisesti seuraavista:
- Maisteriseminaari
- Gradu- ja väitöskirjavaiheen ohjaus
- Orientaatio kansainväliseen historiaan
- Olen mukana seuraavien opintojaksojen opetuksessa: Historia ja arkeologia tieteenaloina, Moderni aika, Tiedepiirin seminaari.
- Vuosittain vaihtuvat omien erikoisalojen luentokurssit, esim. Afrikka Euroopan historiassa, Kolonialismi ja Suomi, Kuva historiantutkimuksen lähteenä ja Kirjahistoria.

Tutkimus

Minua on pitkään kiinnostanut, millaisia tiedon ja mielikuvien syntyprosesseja kulttuurien väliset kohtaamiset synnyttivät 1800-1900-luvuilla. Tutkimuksessani olen tarkastellut laajasti eurooppalaisen ja sen ulkopuolisten ja sille vieraaksi koettujen kulttuurien välisiä vuorovaikutus- ja määrittelytilanteita. Fokukseni on erityisesti Euroopan ja Afrikan välisissä suhteissa. Väitöskirjani (2006) käsitteli Afrikan visualisoinnin historiaa 1800-luvun Euroopassa.

Minua on pitkään kiinnostanut, millaisia tiedon ja mielikuvien syntyprosesseja kulttuurien väliset kohtaamiset synnyttivät 1800-1900-luvuilla. Tutkimuksessani olen tarkastellut laajasti eurooppalaisen ja sen ulkopuolisten ja sille vieraaksi koettujen kulttuurien välisiä vuorovaikutus- ja määrittelytilanteita. Fokukseni on erityisesti Euroopan ja Afrikan välisissä suhteissa. Väitöskirjani (2006) käsitteli Afrikan visualisoinnin historiaa 1800-luvun Euroopassa.

Olen tutkinut myös eksoottisiksi miellettyjen ja nimitettyjen esineiden keruun ja esittelyn historiaa Suomessa. Kiinnostuksen kohteisiini lukeutuu myös suomalaisten varhaiset kaukomatkat sekä muualta maailmasta tulleiden ihmisten historia Suomessa. Parhaillaan kirjoitan kirjaa afrikkalaisten historiasta Suomessa yhdessä dos. Anna Rastaan kanssa.

Tutkimuksessani olen myös tarkastellut suomalaisten suhdetta kolonialismiin. Toimin Finnish Colonial Encounters: From Anti-Imperialism to Cultural Colonialism and Complicity -teoksen yhtenä toimittajana (Palgrave Macmillan 2021) ja organisoin kolonialismin historian tutkijaryhmän toimintaa. Viime aikoina olen tutkinut myös Suomi-Namibia-suhteen historiaa ja sen koloniaalisia piirteitä.

Lisäksi olen tiedon ja tieteen historiaa tarkastelevan Tiedepiirin jäsen ja kiinnostunut mm. globaalin tiedon historiasta.

Julkaisut

Järjestä:

Kalervo Hovi (2022)

Suomalaisen Tiedeakatemian Vuosikirja
Syrjämaa Taina, Koivunen Leila, Fält Olavi K.
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))