Lotta Lintunen profiilikuva
Lotta
Lintunen
INVEST tutkimuskeskus ja lippulaiva
MSSc

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Ylisukupolvinen huono-osaisuus
toisen asteen koulutus
koulutusvalinnat
suojaavat tekijät
akateeminen kyvykkyys
vertaisverkostot

Tutkimus

Olen kiinnostunut sosiaalisesti ja institutionaalisesti rakentuneesta epätasa-arvosta moderneissa yhteiskunnissa. Tutkin ylisukupolvisen huono-osaisuuden mekanismeja ja erityisesti olen kiinnostunut huono-osaisuuden periytymiseltä suojaavista tekijöistä, sekä toisen asteen kouluvalinnoista ja koulupudokkuudesta. Juuri aloittamassani väitöskirjaprojektissani Academic ability and peer networks as protective factors in tackling the intergenerational inequality tutkin tarkemmin yksilön kyvykkyyttä ja vertaisverkostojen vaikutusta huono-osaisuudelta ja koulupudokkuudelta suojaavina tekijöinä. Aiempi tutkimukseni keskittyy toimeentulotuen asiakkaisiin ja ruoka-avun saajiin, sekä toimeentulotuen asiakkuuteen kietoutuneisiin ylisukupolvisiin ja kulttuurisiin prosesseihin.

Julkaisut

Järjestä: