Maarit Leskelä-Kärki profiilikuva
Maarit
Leskelä-Kärki
yliopistonlehtori, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
PhD, Adjunct professor (Title of Docent), Senior Lecturer

Ota yhteyttä

+358 29 450 3416
+358 50 328 8582
Kaivokatu 12
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

kulttuurihistoria
kirjallisuuden ja kirjoittamisen historia
elämäkertatutkimus
sukupuolihistoria
uskontohistoria
esoteerisuus
omaelämäkertatutkimus

Biografia

Tulin opiskelemaan Turkuun syksyllä 1992. Valmistuttuani suuntauduin jatko-opintoihin ja olen työskennellyt kulttuurihistorian oppiaineessa erilaisissa tehtävissä (lehtorina, koordinaattorina, tutkijana, yliopisto-opettajana ja yliopistolehtorina) vuodesta 1998 lähtien. Tein väitöskirjaani Suomen Akatemian rahoittamassa naisten kirjoittamisen kulttuurihistoriaa kartoittaneessa hankkeessa, ja väittelin syksyllä 2006 teoksella Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä (SKS). Väitösaikana olin myös vierailevana tutkijana Liverpoolin John Moores Universityssa kevään 2006. Vuosina 2009–2012 toimin Turun yliopiston tutkijakollegiumissa (Turku Institute for Advanced Studies) post doc -tutkijana. Vuodesta 2013 lähtien olen toiminut yliopistonlehtorin tehtävässä. Toimin myös varajohtajana tutkimuskeskus SELMAssa (Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory) vuodesta 2015 lähtien.

Olen myös Suomen historiallisen Seuran hallituksen jäsen (2016-2019) ja Kansallisbiografian päätoimittaja (2017-2019). Lisäksi toimin tiedettä ja taidetta yhdistävän Turun yliopiston, Donner-Instituutin ja Åbo Akademin yhteisessä Aboagora-tapahtuman toimikunnassa kulttuurhistorian edustajana. Akateemisen maailman ulkopuolella toimin vuonna 2006 perustetun Aino Kallas seuran puheenjohtana.

Opetus

Opetan kandivaiheesta tohtorintutkintoon asti. Tällä hetkellä vastaan maisteriopintojen ohjauksesta, gradujen ohjaamisesta ja maisteriseminaarista yhdessä professori Marja Jalavan kanssa. Lisäksi olen oppiaineen jatkokoulutustyöryhmän jäsen, koordinoin oppiaineen tutkijaseminaaria sekä vedän yhdessä Kirsi Tuohelan kanssa jatko-opiskelijoille ja tutkijoille suunnattua tutkimusryhmää Sukupuoli, tekstuaalisuus ja kirjoittaminen. SELMA-keskuksen ja Uuden etsijät-hankkeen puitteissa järjestän opetusta ja erilaisia seminaareja ja tapahtumia.
 

Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy 1800-1900-lukujen historiaan, sukupuolihistoriaan, kirjoittamisen historiaan ja elämäkertatutkimukseen sekä laajemmin life writing -tutkimuskentälle. Tuoreimmat kirjani ovat Toisten elämät. Kirjoituksia elämäkerroista ja Biography, Gender and History: Nordic perspectives. Toinen keskeinen tutkimusalue on uskonnollisuuden ja esoteerisuuden historian tutkimus. Vedän vuosina 2018–2020 Koneen säätiön rahoittamaa hanketta Uuden etsijät. Esoteerisuus ja uskonnollisuuden murros modernisoituvassa Suomessa, 1880-1940 (https://uudenetsijat.com).

Olen kiinnostunut erilaisista omaelämäkerrallisista aineistoista (kirjeet, päiväkirjat, omaelämäkerrat, elämäkerrat), (oma)elämäkertatutkimuksen metodologisista haasteista, feministisestä historiantutkimuksesta, uskonnollisuuden historiasta sekä kirjallisuuden ja erityisesti naisten kirjoittamisen historiasta. Olen myös kirjoittanut elokuvista ja musiikista, ja tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistuu myös populaarikulttuurin historiaan.

Julkaisut

Järjestä:

Unohdettu esoteerisuus (2018)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Leskelä-Kärki M
(D1 Artikkeli ammattilehdessä)