Maija Mäki profiilikuva
Maija
Mäki
koulutusasiantuntija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
tutkijatohtori, Arkeologia ja Suomen historia
FM

Ota yhteyttä

+358 29 450 6130
+358 50 513 1299
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kansatiede / European ethnology
matkailututkimus
kulttuurimatkailu
museologia
kulttuuriperintöprosessit
tulevaisuudentutkimus
tulevaisuusajattelu
osallistavat menetelmät
korkeakoulupedagogiikka
projektioppiminen

Biografia

Työskentelen tällä hetkellä koulutusasiantuntijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemiassa.

Viimeistelen parhaillaan väitöskirjaani, joka käsittelee matkailun tulevaisuuksia arkeologisilla muinaisjäännöksillä. Olen valmistunut Turun yliopistosta vuonna 2005, pääaineena arkeologia, vahvoja sivuaineita olivat museologia ja matkailututkimus. Väitöskirjatutkimukseni aiheena ovat matkailun tulevaisuudet arkeologisilla maastokohteilla.

Olen kiinnostunut opetuksen kehittämisestä, minkä takia olen tehnyt 25 op yliopistopedagogiikan opintoja. Hyödynnän tulevaisuuksientutkimuksen näkökulmia opetuksessa ja tutkimuksessa. Toimin Turun Matkailuakatemiassa ja olen ollut useita vuosia myös Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n hallituksessa. Olen myös mukana Varsinais-Suomen matkailualan koulutuksen ennakoinnin asiantuntijaryhmässä sekä Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksessa.

Olen työskennellyt museoissa pääasiassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sekä esimerkiksi freelance-tutkijana Helsingin energialla dokumentoiden Hanasaari A -voimalaitoksen teollista perintöä. Museologiaa olen opettanut pitkään sivutoimisesti. Toimin osa-aikaisesti myös Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamiehenä.

Tutkimus

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu laajasti kulttuuriperintöön ja matkailuun ilmiönä, usein tulevaisuusorientaation kautta. Osallistavat menetelmät ja soveltavan kulttuurintutkimuksen tarjoamat näkökulmat koen mielekkäiksi tavoiksi toteuttaa tutkimusta.

Kansatieteen oppiaineen projekteista olen ollut mukana koordinoimassa esimerkiksi Lempiäisten sukututkimusprojektia, jossa tallennettiin suvun jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. Innostun yhteiskunnallisesti vaikuttavista hankkeista ja siitä, miten tutkimustuloksia jaetaan "takaisin kentälle". Koordinoin esimerkiksi kansatieteen Arjen teknologiat - 100 vuotta mennyttä ja tulevaa -hanketta, jossa välitettiin tietoa arkielämämme tutuista teknologioista. Olen ollut mukana toteuttamassa useita hankkeita opiskelijoiden kanssa, tunnetuimpana niistä matkailun teemaseminaarissa toteutettu Culture Walk -reitistö Visit Turulle.

Lisäksi olen kiinnostunut oppihistoriasta. Tutkin IT 100 -hankkeessa Turun yliopiston kansatieteen ensimmäisen professorin Ilmar Talven uraa yliopistolla.

Julkaisut

Järjestä: