Maija Mäki profiilikuva
Maija
Mäki
koulutusasiantuntija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
tutkijatohtori, Arkeologia ja Suomen historia
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 6130
+358 50 513 1299
Vatselankatu 2
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

museologia
etnologia
matkailututkimus
kulttuurimatkailu
kulttuuriperintöprosessit
tulevaisuudentutkimus
tulevaisuusajattelu
osallistavat menetelmät
korkeakoulupedagogiikka
projektioppiminen

Biografia

Työskentelen tällä hetkellä tutkijana arkeologian oppiaineessa sekä koulutusasiantuntijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemiassa. Väittelin loppuvuodesta 2020 etnologian oppiaineesta. Väitöskirjani käsitteli matkailun tulevaisuuksilla arkeologisilla maastokohteilla. Elokuussa 2020 aloitan yliopisto-opettajana museologian oppiaineessa. Olen kiinnostunut opetuksen kehittämisestä, ja teen parhaillaan opettajan pedagogisia opintoja (yht. 60 op).

Toimin Turun Matkailuakatemiassa ja olen ollut useita vuosia myös Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n hallituksessa. Olen myös mukana Varsinais-Suomen matkailualan koulutuksen ennakoinnin asiantuntijaryhmässä sekä Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksessa. Työskentelen parhaillaan Ethnologia Fennican toimituskunnassa, ja olen ollut mukana toimittamassa useita kirjoja. Toimin myös Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamiehenä.

Tutkimus

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu laajasti kulttuuriperintöön ja matkailuun ilmiönä, usein tulevaisuusorientaation kautta. Osallistavat menetelmät ja soveltavan kulttuurintutkimuksen tarjoamat näkökulmat koen mielekkäiksi tavoiksi toteuttaa tutkimusta. Olen myös kiinnostunut tieteen ja taiteen yhdistämisen muodoista ja tätä kautta uuden etsimisestä.

Julkaisut

Järjestä: