Mari
Kähkönen
osastopäällikkö, Opiskelijavalinta ja hakijapalvelut

Ota yhteyttä

+358 29 450 2787
+358 40 142 7452
Yliopistonmäki päärakennuksen ja Naturan välinen nivel