Mari Välimäki profiilikuva
Mari
Välimäki
FT, Tutkijatohtori
Förfalskarna / Väärentäjät – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Uuden ajan alun historia
perhehistoria
sukupuolihistoria
kaupunkihistoria
paleografia
yliopistohistoria
oikeushistoria
Ruotsin historia
Suomen historia

Tutkimus

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen historian oppiaineessa käynnissä olevassa hankkeessa Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft. Hankkeessa tutkin muuttamiseen ja liikkumiseen liittyneiden väärennösten käyttäjiä. Millainen tausta ja juridinen osaaminen oli näillä ihmisillä, jotka olivat usein lukutaidottomia ja kuuluivat yhteiskunnan alimpiin osiin? Väärennösten käyttäjät olivat pääasiassa tilattomia irtolaisia, renkejä ja piikoja, joiden tutkimisessa sovellan moninäkökulmaista tutkimusotetta. Lähtöajatuksena on, että erilaisia väärennöksiä kuten muuttotodistuksia käyttämällä ihmiset pyrkivät vaikuttamaan elinoloihinsa ja parantamaan niitä muuttamalla paikasta toiseen. Hanketta rahoittaa Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Lisätietoa hankkeesta: Förfalskarna – Allmogens litterarisering och kunskap om det svenska språket i brottslig kontext i Finland under 1800-talets första hälft | Förfalskarna (utu.fi)

Väittelin Suomen historian oppiaineesta keväällä 2021. Väitöskirjani Rikotut lupaukset. Esiaviolliset suhteet ja toimijuus Ruotsin yliopistokaupungeissa 1600-luvun lopulla on ladattavissa alta löytyvästä linkistä.

Julkaisut

Järjestä: