Maria Syväniemi profiilikuva
Maria
Syväniemi
väitöskirjatutkija, historia ja arkeologia

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

köyhyyden historia
lapsuuden historia
huutolaisuus
kokemushistoria
muistitietotutkimus
valokuvatutkimus
visuaalisen kulttuurin tutkimus
Suomen historia;

Opetus

Olen antanut luento- ja pienryhmäopetusta Turun Luostarinmäen historiaa käsittelevällä aineopintotasoisella kurssilla "Metodi- ja harjoituskurssi Turun paljon jälkeisestä historiasta" (5 op). Lisäksi olen suunnitellut ja järjestänyt opintopiirin "Sodan monet jäljet - uuden sotahistorian teoriat ja metodologia" (5 op) sekä toiminut Turun avoimen yliopiston verkkokursseilla tuutorina. 

Tutkimus

Tutkin väitöskirjatyössäni 1920- ja 1930-luvuilla eläneiden suomalaisten maalaislasten omakohtaisia kokemuksia köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kirjoitetun muistitiedon ja valokuvien avulla. Tutkimuksessani perehdyn erityisesti kaikkein huono-osaisimmassa asemassa olevien lasten, kuten esimerkiksi huutolaislasten, kohtaloihin. Tarkastelen myös, mitä ja miten valokuvat voivat kertoa köyhyyden kokemuksesta niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Tutkimukseni on osa Turun yliopiston Suomen historian ja sosiaalityön yhteishanketta "Lasten ja nuorten kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään." Tutkimus valottaa köyhyyteen johtaneita syitä, lasten elämää huono-osaisuuden keskellä sekä osattoman arjen vaikutuksia myöhemmissä elämän vaiheissa.

Julkaisut

Järjestä: