Maria Vaalavuo profiilikuva
Maria
Vaalavuo
dosentti, sosiologia
SustAgeable-konsortion johtaja, MEDIG-akatemiaprojektin johtaja, INVEST-lippulaivahankkeen tutkija.

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Sosiaalinen eriarvoisuus
sosiaalinen kestävyys
ikääntyvä yhteiskunta
sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö
köyhyys ja huono-osaisuus
terveyserot
EU:n sosiaalinen ulottuvuus
sosiaalitieteellinen geenitutkimus
hyvinvointivaltio
hyvinvointi

Julkaisut

Järjestä: