Marjo
Kolehmainen
tutkijatohtori, Median, musiikin ja taiteen tutkimus
Vastuullinen tutkija: Networked Care: Explorations of Intimacy in Digital Therapy (NetCare) (TIAS)

Asiantuntijuusalueet

intiimiys
affekti
uusmaterialistiset lähetysmistavat
sosio-materiaaliset käytännöt
teknologia
sukupuoli
seksuaalisuus
mielenterveys
hyvinvointi

Biografia


Olen tutkija Turun yliopiston ihmistieteellisessä tutkijakollegiumissa (TIAS). Tutkimusprojektini "Networked Care: Explorations of Intimacy in Digital Therapy" (NetCare) käsittelee digitaalista terveydenhuoltoa, erityisesti mielenterveyspalveluja. Projektin tarkoituksena on tuottaa uusia näkökulmia siihen, kuinka teknologiset infrastuktuurit ja tekniset sovellukset osallistuvat hyvinvoinnin tuottamiseen. Erityisesti digitaalista terapiaa Suomessa tarkasteleva NetCare tuottaa tietoa sellaisista hoivan muodoista, joille kysymys intiimiyden rakentumisesta - esimerkiksi luottamuksen, läheisyyden ja turvallisuuden teemat - on keskeistä. Projektissa tuodaan yhteen feministisen uusmaterialismin, tieteen ja teknologian tutkimuksen, sekä psykososiaalisen tutkimuksen näkökulmia niiden tapojen, joilla moninaiset materiaalisuudet osallistuvat intiimiyden tekemiseen, jäljittämiseksi.

Ennen liittymistäni TIAS:iin olen tutkinut esimerkiksi ylisukupolvisia kosketussuhteita; suomalaisen parisuhde- ja seksuaalineuvonnan käytäntöjä; sekä sitä, miten suomalaiset psykoterapeutit ja muut terapia- ja neuvonta-alan ammattilaiset kokevat teknologian työssään koronapandemian aikana. 

Julkaisut

Järjestä:

Affective Intimacies (2022)

Kolehmainen Marjo, Lahti Annukka, Lahad Kinneret
(Vertaisarvioitu tieteellinen erillisteos tai raportti (C1))

Introduction (2022)

Kolehmainen Marjo, Lahti Annukka, Lahad Kinneret
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))