Marjut Johansson profiilikuva
Marjut
Johansson
professori, Ranska
Head of School of Languages and Translation Studies

Ota yhteyttä

+358 29 450 3318
+358 50 328 9207
Koskenniemenkatu 4
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

vuorovaikutuksen tutkimus
sosiokulttuurinen kielentutkimus
diskurssianalyysi

ihminen-robotti vuorovaikutus,digitaalinen diskurssi
politiikan kieli
asiantuntijatyön kielelliset käytännöt
monikielisyys ja kielipolitiikka
kielenoppiminen ja kieliasiantuntijuus

Biografia

Toimin ranskan kielen professorina, opetusalanani soveltava tutkimus, ja johtajana Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella Turun yliopistossa. 

Olen toiminut eri tehtävissä, mm. yliopisto-opettajana ja -lehtorina Tampereen  ja Turun yliopistoissa, ollut vierailevana tutkijana Provencen yliopistossa Ranskassa ja vanhempana tutkijana Suomen Akatemiassa (2009-2010). 

Olen suorittanut maisteritutkinnon Provencen yliopistossa ja Turun yliopistossa. Olen väitellyt Turussa vuonna 2000.

Opetus

Opetus: Opetan vuorovaikutuksen ja diskurssin kursseja sekä sosiolingvistiikan kysymyksiä ranskankielisen maailman kannalta erityisesti maisterivaiheen Kieliasiantuntijan tutkinto-ohjelmassa.  Ohjaan myös tämän tutkinto-ohjelman graduja Ranskan oppiaineessa. 


Ohjaus: Ohjaan ja otan ohjattavakseni sellaisia tutkimusprojekteja, joiden tutkimusaiheet ja teoreettis-metodologiset lähestymistavat liittyvät yllä mainittuihin tutkimusteemoihin.

Tutkimus

Tällä hetkellä tutkimusintressini koskevat kolmea teemaa:

1) Tekoälypohjainen vuorovaikutus, erityisesti ihminen-robotti vuorovaikutus. Keskeisenä aiheena on lasten ja robotin välinen vuorovaikutus vieraan kielen oppimistilanteissa. Tutustu RoboLang -tutkimusryhmään  https://sites.utu.fi/robolang/

2) Yhteiskunnalliset ja poliittiset aiheet. Olen tutkinut verkkolehtien muuttuvia uutisia, sosiaalisen median keskusteluja, videoita ja digitaalisten tekstien multimodaalisuutta. Olen toimittanut näistä aiheista useita julkaisuja kollegojen kanssa: teemanumerot  Mediatizing emotion: networked practices of stance-taking in reactions to global events and crises (Giaxoglou & Johansson, 2020), Digital Agora (Johansson, Kleinke, Lehti, 2017), Kieli verkossa. Näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen (Helasvuo, Tanskanen, Johansson, 2014).

3) Asiantuntijatyöhön liittyvät kielelliset käytännöt, monikielisyys ja kielipolitiikka. Näistä aiheista olen ollut mukana toimittamassa seuraavia julkaisuja: Kieli työssä (Johansson, Pyykkö ja Nuolijärvi 2011), Discourse in interaction (Tanskanen, Helasvuo, Johansson ja Raitaniemi 2010), Commitment in Political Discourse (Bull, Fetzer and Johansson 2008), Monikielinen Eurooppa (Johansson ja Pyykkö 2005).

Julkaisut

Järjestä:

YouTube (2017)

Johansson Marjut
(A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)