Markku
Iivanainen
opetusteknologi, Kliininen laitos
Educational technologist

Ota yhteyttä

+358 29 450 2250
+358 50 574 9567
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tietokoneavusteinen opiskelu
Sähköiset tentit
Luentotallennus
Videotuotanto
Videoeditointi
Lääketieteen simulaattorit
Kliinisten taitojen opiskelun tekniikka