Marko Lähteenmäki profiilikuva
Marko
Lähteenmäki
erikoistutkija, opettajankoulutuslaitos (Turku)
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 3668
+358 50 339 5363
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Opetus

Olen opettanut seuraavilla kursseilla:

Tilastolliset perustiedot, opetus 2017
Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteissä 2017
Proseminaaripienryhmä, opetus 28h 2015 - 2018
Moniammatillinen verkostotyön kurssi, luento ja pienryhmäopetus 14h syyslukukaudet 2014, 2015, 2016.

Lisäksi olen pitänyt yksittäisiä luentoja omasta väitöstutkimusaiheestani sekä työskentelemieni ajankohtaisten projektien sisältöihin liittyen.

Tutkimus

Toimin valtakunnallisen Opettajankoulutuksen valinnat - ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -kehittämishankkeessa projektitutkijana. Hankkeessa kehitetään opettajankoulutuksen opiskelijavalintoja tutkimusperustaisesti, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. OVET-kehittämishankkeessa on kolme osahanketta. Työskentelen osahankkeessa 3, jossa mallinnetaan pilottitutkimuksen ja sen eri tutkimussyklien avulla opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantamallia. Tavoitteena on tutkia pitkittäisen seuranta-aineiston avulla valintojen yhteyttä luokanopettajaksi opiskelevien opintomenestykseen ja myöhemmin luokanopettajaksi valmistuneiden työelämässä raportoituun osaamiseen. Osahankkeessa 3 tutkimuksen kohteena ovat luokanopettajat ja luokanopettajien yhteisvalinta opettajankoulutuksesta Turussa, Raumalla ja Jyväskylässä. Tutkimusperusteisuudella todennetaan ja tehdään läpinäkyväksi jo olemassa olevaa valintaprosessia ja opettajien koulutettavuutta koskevia osaamissisältöjä. Tämä luo pohjan myös tutkimusperusteiselle eri asiantuntijoiden muodostamalle kollektiiviselle jatkokehittelylle ja arvioinnille tulevaisuudessa.

Julkaisut

Järjestä:

A multidimensional adapted process model of teaching (2022)

Educational Assessment, Evaluation and Accountability
Metsäpelto Riitta-Leena, Poikkeus Anna-Maija, Heikkilä Mirva, Husu Jukka, Laine Anu, Lappalainen Kristiina, Lähteenmäki Marko, Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, Warinowski Anu, Iiskala Tuike, Hangelin Sanna, Harmoinen Sari, Holmström Anni, Kyrö-Ämmälä Outi, Lehesvuori Sami, Mankki Ville, Suvilehto Pirjo
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))