Miikka Korventausta profiilikuva
Miikka
Korventausta
tohtorikoulutettava, OKL Turku
tohtorikoulutettava, Kasvatustieteiden tiedekunta

Ota yhteyttä

+358 29 450 3718
+358 50 465 9530
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

tutkiva oppiminen
toiminnalliset opetusmenetelmät
yhteiskuntaopin opetus
poliittinen kiinnittyminen, luonnontieteiden opetus

Biografia

Toimin projektitutkijana kahdessa EU:n Horizon 2020 -puiteohjelman rahoittamassa projektissa.

  • Next-Lab-hankkeessa kehitämme virtuaalisia tutkivan oppimisen kokonaisuuksia peruskouluun ja toisen asteen opetukseen.
  • Open Schools for Open Societies -hankkeessa edistämme avoimen koulukulttuurin sekä tutkivan oppimisen menetelmien leviämistä kouluihin.


Tutkimus

Teen väitöskirjaa liittyen peruskoulun yhteiskuntaopin opetuksen toiminnallisiin menetelmiin. Tutkin, miten erilaiset tavat järjestää yhteiskuntaopin opetusta ovat yhteydessä nuorten poliittiseen kiinnittymiseen.

Julkaisut

Järjestä: