Miikka Korventausta profiilikuva
Miikka
Korventausta

Ota yhteyttä

+358 29 450 3718
+358 50 465 9530
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

tutkiva oppiminen
toiminnalliset opetusmenetelmät
simulaatiot
yhteiskuntaopin opetus
poliittinen kiinnittyminen

Biografia

Olen väitöskirjatutkija kasvatustieteiden tiedekunnassa, vuodesta 2020 alkaen. Aloitin kasvatustieteiden opiskelun Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella 2010 ja valmistuin luokanopettajaksi 2017. Työskentelin vuosina 2017 - 2019 projektitutkijana EU:n H2020 -hankkeissa Next-Lab, Open Schools for Open Societies ja Ark of Inquiry.

  • Next-Lab-hankkeessa kehitimme virtuaalisia tutkivan oppimisen kokonaisuuksia peruskouluun ja toisen asteen opetukseen.
  • Open Schools for Open Societies -hankkeessa edistimme avoimen koulukulttuurin sekä tutkivan oppimisen menetelmien leviämistä kouluihin.
  • Ark of Inquiry -hankkeessa edistettiin tutkivan oppimisen menetelmien käyttöä kouluissa.

Opetus

Opetan tilastollista menetelmiä perustutkinto-opiskelijoille.

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani nuorten yhteiskunnallista ja poliittista kiinnittymistä sekä koulutuksen yhteyttä niiden kehittymiseen. Teen tutkimusyhteistyötä Suomen akatemian rahoittaman Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC) -tutkimushankkeen (2019–2023) kanssa, jossa selvitetään koulutuksen merkitystä kansalaispätevyyden kehittymisessä.


Julkaisut

Järjestä: