Miikka Korventausta profiilikuva
Miikka
Korventausta
väitöskirjatutkija, opettajankoulutuslaitos (Turku)

Contact

+358 29 450 3718
+358 50 465 9530
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

yhteiskuntaopin opetus
poliittinen kiinnittyminen, tutkiva oppiminen
toiminnalliset opetusmenetelmät
simulaatio-oppiminen

Biografia

Olen väitöskirjatutkija kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tutkin koulutuksen merkitystä nuorten poliittisessa kiinnittymisessä ja teen väitöskirjaa Development of civic engagement during adolescence Turun yliopistosäätiön rahoituksella.

Aloitin kasvatustieteiden opiskelun Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella 2010 ja valmistuin luokanopettajaksi 2017. Työskentelin syksyn 2022 Tampereen yliopistolla Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC) -tutkimushankkeessa. Vuosina 2020-22 olin väitöskirjatutkijana Turun yliopiston tutkijakoulussa (UTUGS). Vuosina 2017 - 2019 työskentelin projektitutkijana EU:n H2020 -hankkeissa Next-Lab, Open Schools for Open Societies ja Ark of Inquiry.

  • Next-Lab-hankkeessa kehitimme virtuaalisia tutkivan oppimisen kokonaisuuksia peruskouluun ja toisen asteen opetukseen.
  • Open Schools for Open Societies -hankkeessa edistimme avoimen koulukulttuurin sekä tutkivan oppimisen menetelmien leviämistä kouluihin.
  • Ark of Inquiry -hankkeessa edistettiin tutkivan oppimisen menetelmien käyttöä kouluissa.

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani nuorten yhteiskunnallista ja poliittista kiinnittymistä sekä koulutuksen yhteyttä niiden kehittymiseen. Teen tutkimusyhteistyötä Suomen akatemian rahoittaman Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC) -tutkimushankkeen (2019–2023) kanssa, jossa selvitetään koulutuksen merkitystä kansalaispätevyyden kehittymisessä.


Julkaisut

Järjestä: