Mika Mickelsson profiilikuva
Mika
Mickelsson
tohtorikoulutettava, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
M.A. Doctoral student

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kansainvälisten suhteiden historia
Merihistoria
Itämeren alue
Diplomatia
Politiikka-analyysi
Partioliike

Biografia

Mika Mickelsson on syntynyt Turussa ja valmistunut Turun yliopistosta humanististen tieteiden kandidaatiksi 2003 ja filosofian maisteriksi 2006 pääaineena yleinen historia. Osana tutkintoaan hän on suorittanut opintoja myös Uppsalan yliopistossa Ruotsissa ja Marburgin yliopistossa Saksassa.

2006-2007 Mickelsson johti Varsinais-Suomen partiopiirin historiahanketta, jossa aiheena oli maakunnallisen partioliikkeen historia Varsinais-Suomessa. 

2008-2009 Mickelsson toimi Jenny ja Antti Wihurin säätiön apurahalla päätoimisena tutkijana ja jatko-opiskelijana Turun yliopiston yleisen historian oppiaineessa. Tähän liittyen hän toimi myös tuntiopettajana Turun yliopiston englanninkielisessä Baltic Sea Region Studies -ohjelmassa.

Vuodesta 2009 Mickelsson on työskennellyt diplomaattivirkamiehenä ulkoministeriön palveluksessa.

Opetus

Historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja, opettajan pedagogiset opinnot, Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta (2004-2005).

Tutkimus

Historiantutkimuksen kentässä mielenkiintoni on kohdistunut maantieteellisesti ennen kaikkea Euroopan historiaan, erityisesti Itä- ja Pohjanmeren alueeseen, Pohjoismaihin, Saksaan ja Alankomaihin. Ajallisesti ja temaattisesti olen erikoistunut varhaismoderniin aikaan, kansainvälisten suhteiden ja diplomatian historiaan, merihistoriaan sekä modernin valtiojärjestelmän kehitykseen. Suomen historian osalta kannattaa lisäksi mainita varsinaissuomalaisen partioliikkeen historia, johon olen saanut mahdollisuuden perehtyä tilaushistoriaprojektin puitteissa.

Valmisteilla olevassa väitöskirjaprojektissani keskityn Tanskan salmien ja erityisesti Juutinrauman (ruots. Öresund) alueen hallinnan merkitykseen Itä- ja Pohjanmeren alueen kansainvälisissä suhteissa 1600-luvulla. Lähestyn aihetta tutkimalla alankomaalaissyntyisen suurliikemiehen Louis De Geerin roolia Juutinrauman meriyhteyksien hallintaa koskeneessa konfliktissa ja hänen toimintaansa Ruotsin ja Tanskan välisessä sodassa 1643-1645.

Julkaisut

Järjestä: