Mikko
Myllyntausta
tohtorikoulutettava, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
tohtorikoulutettava, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
FM

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

alkuperäiskansat
maorit
Uusi-Seelanti
1800-luku
kolonialismi
tiedon historia
brittiläinen imperiumi

Biografia

Kiinnostukseni alkuperäiskansoihin ja erityisesti Uuteen-Seelantiin on peräisin erityisesti ajasta, jonka olen muutamassa elämäni vaiheessa asunut Uudessa-Seelannissa. Yhteyteni maapallon toiselle puolelle ovat antaneet omaa näkökulmaa historiaan, ja ne ovat herättäneet suurta kiinnostusta erityisesti näiden alueiden alkuperäiskansoihin. Tekemäni tutkimus on liikkunut kandintyöstä graduun Australian ja Uuden-Seelannin alkuperäiskansojen välillä, ja väitöskirjatyöni keskittyy Uuden-Seelannin maoreihin.

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani tiedonkulkua Uuden-Seelannin ja Britannian välillä 1800-luvun alussa Uuden-Seelannin kolonisoimisesta käydyssä keskustelussa, ja erityisesti keskenään kilpailevien "tietojen" muodostumista tässä kommunikaatiossa. Keskeisiä ilmiöitä tässä ovat tiedonkulun mekanismit, erilaisten toimijoiden osallisuus tiedonkulkuun, tiedon hyödyntäminen poliittisiin tarkoitusperiin ja alkuperäiskansoihin liittyneen eurooppalaisen ajattelun kehittyminen 1800-luvulla. Erityisesti minua kiinnostavat kolonialistinen ajattelu esimerkiksi alkuperäiskansojen sivistyneisyydestä ja näennäisestä mahdollisuudesta sivistyä, humanitaarinen suhtautuminen alkuperäiskansoihin sekä alkuperäiskansojen oma toiminta.

Julkaisut

Järjestä: