Mikko Niemelä profiilikuva
Mikko
Niemelä
professori, Sosiologia
INVEST lippulaiva
Professor of Sociology

Ota yhteyttä

+358 29 450 2263
+358 40 513 3669
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

sosiaalipolitiikka
sosiaaliturva
elinolot
sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus
hyvinvointivaltio
terveyspolitiikka
terveydenhuolto
vertaileva hyvinvointitutkimus

Biografia

Mikko Niemelä on Turun yliopiston sosiologian professori ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani. Hän väitteli valtiotieteiden tohtoriksi pääaineenaan sosiaalipolitiikka Turun yliopistossa vuonna 2005. Vuosina 2000–2007 hän työskenteli Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella erilaisissa tutkija- ja opetuspositioissa. Vuodesta 2007 lähtien hän on työskennellyt Kelassa, tällä hetkellä tutkimusprofessorina. Lukuvuonna 2011–2012 hän toimi osa-aikaisena sosiaali- ja terveyspolitiikan professorina, sekä vuonna 2014 apulaisprofessorina (tenure track) Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikössä. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut sosiologian professorina Turussa sekä johtanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimuskonsortiota ”Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana” (TITA). Vuodesta 2019 lähtien hän on toiminut tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian rahoittamassa "Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen" (INVEST) lippulaivassa. Niemelä on myös toiminut vierailevana tutkijana Tukholmassa (Institutet för social forskning, SOFI) ja Sydneyssä (Social Policy Research Centre, SPRC). Hän on taloussosiologian dosentti Turussa ja sosiologian dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Tutkimus

Mikko Niemelä on sosiologian professori Turun yliopistossa sekä Kelan tutkimusprofessori. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt kotitalouksien taloudelliseen toimeentuloon ja elinoloihin, sosiaaliturvan riittävyyteen sekä väestön hyvinvointia ja sen järjestämistä koskeviin asenteisiin. Tällä hetkellä Niemelä johtaa Suomen akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa tutkimushanketta “Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana” (TITA) ja toimii tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian rahoittamassa "Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen" (INVEST) lippulaivassa. 

Julkaisut

Järjestä: