Mikko Puumala profiilikuva
Mikko
Puumala
filosofia
VTT, DSocSci

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Ympäristöetiikka
moraalifilosofia
ilmastoetiikka
kestävyyden filosofia
avaruusetiikka
filosofian menetelmät

Opetus

Olen opettanut filosofian oppiaineessa ympäristöetiikkaa, filosofian menetelmiä ja moraalifilosofiaa, sekä sosiaalista kestävyyttä Turun kauppakorkeakoulussa kestävän kehityksen opintokokonaisuudessa.

Tutkimus

Työskentelen tällä hetkellä postdoc-tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa Elonkirjon äänettömät ja puhe niiden puolesta: kielen vaikutus ei-inhimillisiä eläinlajeja koskeviin tunteisiin ja asenteisiin, jossa tutkin arkimoraalin ja eläimiä koskevan kielen ja asenteiden suhdetta moraalin vaativuuden näkökulmasta.

Muita kiinnostuksen kohteitani ovat avaruusetiikka (erityisesti avaruuden asuuttamisen eettiset kysymykset sekä taivaankappaleiden omistamiseen liittyvät kysymykset), ympäristöetiikka, filosofian metodologia ja kestävyyden filosofia.

Olen myös Pohjoismaisen ympäristöetiikan verkoston (NEEN, Nordic Environmental Ethics Network) ja NSU:n Sustainability, ethics, and the environment -opintopiirin koordinaattori.

Julkaisut

Järjestä: