Mikko
Tiilikainen
erikoistutkija, opettajankoulutuslaitos (Turku)
MA

Ota yhteyttä

+358 29 450 6102
+358 50 338 6924
Seminaarinkatu 1
26100
Rauma

Asiantuntijuusalueet

opetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimus (erit. opetukselliset lähestymistavat ja didaktinen harkinta)
opetuksen teoria
laadullinen tutkimus

Julkaisut

Järjestä:

Innovaciones en la formación práctica del profesorado (2017)

Papeles Salamantinos de Educación
María Luisa García Rodríguez, Juanjo Mena Marcos, Raquel Gómez Sánchez, Äli Leijen, Jukka Husu, Auli-Mari Hannele Toom, Dubravka Knezic, Paulien Meijer, Margus Pedaste, Raili Allas, Mikko Tiilikainen, Lauri Heikonen
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))