Mila
Santala
väitöskirjatutkija, kulttuurien tutkimus
väitöskirjatutkija, FM
Tutkin väitöskirjassani henkisyyttä Elsa Heporaudan (1883–1960) henkilöarkistossa.

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

arkistotiede
folkloristiikka
länsimaisen esoterian tutkimus

Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin henkisyyttä Elsa Heporaudan henkilöarkistossa. Kiinnitän erityistä huomiota henkisyyden esoteerisiin elementteihin ja Heporaudan kalevalaisten arvojen merkitykseen osana henkisyyttä. Folkloristiikan ohella (oma)elämäkerrallinen tutkimukseni paikantuu länsimaisen esoterian tutkimukseen, naishistoriaan ja arkistotieteeseen.

Julkaisut

Järjestä:

Feminiinienergiaa ja mustaa magiaa (2023)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Santala Mila
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))