Mirva Heikkilä profiilikuva
Mirva
Heikkilä

Ota yhteyttä

+358 29 450 3877
+358 50 500 4937
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

korkeakoulutus
ammatillinen kehittyminen
opetus ja opettajan työ
opettajankoulutus
toimijuus
opiskelijavalinnat
kehollisuus
työurat
narratiivinen tutkimus
affekti
sosiomaterialismi/uusmaterialismi

Biografia


Työskentelen tohtorikoulutettavana Opettajankoulutuslaitoksella. Toimin myös Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIn koordinaattorina. Lisäksi toimin Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ATSn tiedottajana. Taustaltani olen kasvatustietelijä (KM) ja juristi OTM, VT).

Aikaisempi työkokemukseni kasvatustieteen alalla koostuu yliopisto-opettajan työstä Kasvatustieteiden laitoksella ja projektipäällikön työstä Opettajankoulutuksen valinnat - Ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeessa (www.sites.utu.fi/ovet) .


Opetus

Opetan tai olen opettanut mm. laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimustaitoja laajemmin, työelämäopintoja, koulutuksen hallintoa, koulutuksen arviointia ja kandidaatintutkielmaopintoja. Olen toiminut opettajatuutorina.
Tutkimus

Olen kiinnostunut oppimisesta ja opettamisesta korkeakoulutuksessa sekä ammatillisesta kehittymisestä työelämässä. Väitöstutkimukseni käsittelee toimijuutta opettajankoulutuksessa. Lisäksi tutkin tai olen tutkinut opetussuunnitelmia, opettajan osaamista ja opiskelijavalintoja, sekä kehollisuutta, materiaalisuutta ja affekteja korkeakoulutuksessa ja työelämässä. Julkaisut

Järjestä:

Korona opettajan osaamisen haastajana (2021)

Kasvatus ja Aika
Warinowski Anu, Metsäpelto Riitta-Leena, Heikkilä Mirva, Mikkilä-Erdmann Mirjamaija
(B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)