Mirva Heikkilä profiilikuva
Mirva
Heikkilä
erikoistutkija, opettajankoulutuslaitos (Turku)

Contact

+358 29 450 3877
+358 50 500 4937
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

korkeakoulutus
ammatillinen kehittyminen
opetus ja opettajan työ
opettajankoulutus
toimijuus
identiteetit
ammatillinen tieto
kehollisuus
työurat
diskurssianalyysi
kerronnallisuus
sosiomaterialismi/uusmaterialismi

Biografia


Työskentelen erikoistutkijana Opettajankoulutuslaitoksella. Toimin myös Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIn koordinaattorina. Lisäksi toimin Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ATSn tiedottajana. Taustaltani olen kasvatustietelijä (KT) ja juristi (OTM, VT).

Aikaisempi työkokemukseni kasvatustieteen alalla koostuu väitöskirjatyön lisäksi yliopisto-opettajan työstä Kasvatustieteiden laitoksella ja projektipäällikön työstä Opettajankoulutuksen valinnat - Ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeessa (www.sites.utu.fi/ovet) .


Opetus

Opetan tai olen opettanut mm. laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimustaitoja laajemmin, työelämäopintoja, koulutuksen hallintoa, koulutuksen arviointia ja kandidaatintutkielmaopintoja. Olen toiminut opettajatuutorina ja kehittänyt opetusta, muun muassa ollut mukana kehittämässä Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimallin (MAP). Ks. tarkempi kuvaus opetuskokemuksestani englanninkielisestä sivuversiosta. 


Tutkimus

Olen kiinnostunut oppimisesta ja opettamisesta korkeakoulutuksessa sekä ammatillisesta kehittymisestä työelämässä. Tarkastelen näitä aiheita tiedon lukutaidon näkökulmasta. Väitöstutkimukseni käsitteli opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien toimijuutta teorian ja käytännön yhteensovittamisessa. Lisäksi tutkin tai olen tutkinut urasiirtymiä, opetussuunnitelmia, opettajan osaamista ja opiskelijavalintoja, sekä kehollisuutta, materiaalisuutta ja affekteja korkeakoulutuksessa ja työelämässä. Julkaisut

Järjestä:

A multidimensional adapted process model of teaching (2022)

Educational Assessment, Evaluation and Accountability
Metsäpelto Riitta-Leena, Poikkeus Anna-Maija, Heikkilä Mirva, Husu Jukka, Laine Anu, Lappalainen Kristiina, Lähteenmäki Marko, Mikkilä-Erdmann Mirjamaija, Warinowski Anu, Iiskala Tuike, Hangelin Sanna, Harmoinen Sari, Holmström Anni, Kyrö-Ämmälä Outi, Lehesvuori Sami, Mankki Ville, Suvilehto Pirjo
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))