Niina Kekki profiilikuva
Niina
Kekki
kirjasto
tuntiopettaja, kieli- ja viestintäopintojen keskus
MA
Teen väitöskirjatutkimusta edistyneiden suomenoppijoiden synonyymisten adjektiivien käytöstä.

Contact

+358 29 450 2976
+358 50 599 2235

Asiantuntijuusalueet

Toisen kielen oppiminen
suomi toisena ja vieraana kielenä
korpuslingvistiikka
kieli- ja kulttuuritietoinen opetus
kaunokirjallisuus suomen kielen opetuksessa

Biografia

Työskentelen projektitutkijana Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa "Tuntemattomalla päähän?", jossa tarkastelemme kaunokirjallisuuden käyttöä aikuisten maahanmuuttaneiden suomen kielen oppimisen tukena. Lisäksi olen väitöskirjatutkija kieli- ja käännöstieteen laitoksen Utuling-tohtoriohjelmassa. 

Aiemmin olen toiminut Turun yliopiston Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa suomi vieraana kielenä -opettajana sekä opettajankoulutuslaitoksella kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen yliopisto-opettajana, jossa työtehtäviini kuului opetus perus- ja täydennyskoulutuskursseilla sekä kieli- ja kulttuuritietoisen oppimateriaalin laatiminen. 

Olen opettanut suomen kieltä Turun seudun aikuisoppilaitoksissa sekä ollut opetusharjoittelijana Tarton yliopistossa Virossa.

Opetus

"Tuntemattomalla päähän?" -hankkeessa ohjaan lukupiirejä kielenoppijoille. Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa opetin perus- ja keskitason suomen kursseja yliopiston kansainvälisille opiskelijoille. Opettajankoulutuslaitoksella opetin lukuisia opintokokonaisuuksia S2- ja kielitietoiseen opetukseen liittyen.

Julkaisut

Järjestä: