Niina Oisalo profiilikuva
Niina
Oisalo
väitöskirjatutkija, median, musiikin ja taiteen tutkimus
M.A., YTM
SELMA, Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory (https://selmacentre.com)

Contact

Kaivokatu 12
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

dokumenttielokuva
elokuvatutkimus
Pohjoismainen elokuva
kulttuurisen muistin tutkimus
audiovisuaalinen analyysi

Biografia

Ennen väitöskirjaprojektia tein Master of Arts -lopputyöni Brunel University Londonin (UK) dokumenttielokuvan maisteriohjelmaan (Documentary Practice) kuvasin ruotsalaisessa Alsiken nunnaluostarissa, joka suojelee maasta karkotettuja turvapaikanhakijoita (Kingdom of Freedom 2010, FI, UK, SE). Olen valmistunut myös yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2005, pääaineena kansainvälinen politiikka. Olen työskennellyt myös toimittajana, kustannustoimittajana, kuvaajana ja kirjoittamisen ohjaajana. 

Opetus

Turun yliopisto:

- yksittäisiä luentoja elokuvatutkimuksen eri aiheista (2014-) 

- kurssi: Poetics and Politics of Contemporary Nordic Documentary, syksy 2017

- Documentary Workshop: käytäntölähtöinen työpaja, jossa opiskelijat tekivät omia lyhytelokuvia, syksy 2017

- SELMAn kirjoituspiiri: humanistisen kirjoittamisen ulottuvuudet, syksy 2018

- kurssi: Näkökulmia elokuvan estetiikkaan, syksy 2019

Turun Taideakatemia (AMK):

- dokumenttielokuvan historian kurssi, 2012-2013

Tutkimus

Englanninkielisessä, taiteiden tutkimuksen alaan liittyvässä artikkeliväitöskirjassani (otsikko: Documenary Imagination: Practices of Remembering in Contemporary Nordic Documentary) tutkin muistamisen käytäntöjä pohjoismaisessa nykydokumenttielokuvassa. 

Erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat muistamiselle annettu elokuvallinen muoto ja siihen liittyvät eettiset ja poliittiset kysymykset. Hahmottelen samalla dokumentaarisen mielikuvituksen käsitettä, jolla tarkoitan dokumentaarisen elokuvan kykyä luoda uusia ajattelun ja kokemisen tapoja, joissa menneisyyden kautta pyritään ymmärtämään nykyhetkeä ja tulevaisuutta. 

Monitieteisessä, dokumentaarisen elokuvan tutkimuksesta ja kulttuurisen muistin tutkimuksesta ammentavassa työssäni analysoin tapoja, joilla Pohjoismaiden menneisyyttä, kuten toista maailmansotaa ja kolonialismia muistetaan dokumentaarisissa elokuvissa. Muistamisen käytännöt liittyvät sekä tutkimuselokuvien (5 kpl) elokuvalliseen (esteettiseen, aistimelliseen) muotoon, kuten omaelämäkerrallisuuteen, arkistomateriaalin käyttöön ja dramatisointeihin, että niiden eettisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin, esimerkiksi todistamisen käytäntöihin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin, joihin elokuvat osallistuvat. Muisti ja muistaminen nähdään väitöstutkimuksen dokumentaarisissa elokuvissa performatiivisina ja poeettisina käytäntöinä, jotka todellisuuden esittämisen lisäksi luovat todellisuutta ja synnyttävät uudenlaisia tapoja kokea ja ajatella menneisyyttä sekä visioida tulevaisuutta tässä hetkessä. 

Julkaisut

Järjestä:

Pohjoista päin (2020)

Lähikuva
Kaisa Hiltunen, Niina Oisalo
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Lähikuva 4/2016 (2016)

Kaisa Hiltunen, Niina Oisalo
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))