Niko Eskelinen profiilikuva
Niko
Eskelinen
tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), Sosiologia
INVEST lippulaiva
tohtorikoulutettava, Sosiologia

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

sosiaalinen eriarvoisuus ja elämänkulku
sosiaalinen huono-osaisuus
huono-osaisuuden ylisukupolvisuus
haavoittuvien ryhmien hyvinvointi
kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Julkaisut

Järjestä: