Noora
Kulla
väitöskirjatutkija, biolääketieteen laitos
yliopisto-opettaja, biolääketieteen laitos