Noora Viljamaa profiilikuva
Noora
Viljamaa
tuntiopettaja, Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen
tohtorikoulutettava, Arkeologia ja Suomen historia

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Lapsuuden historia
köyhyyden historia
Suomen historia
1800-luku
kaupunkihistoria
kokemushistoria
muistitietohistoria
elämäkertatutkimus

Opetus

Olen antanut luento- ja pienryhmäopetusta Turun Luostarinmäen historiaa käsittelevällä aineopintotasoisella kurssilla Metodi- ja harjoituskurssi Turun paljon jälkeisestä historiasta (5 op).

Tutkimus

Väitöstutkimukseni käsittelee seksityöläisten aviottomien lasten elämää ja köyhyyskokemuksia 1800-luvun alun Turussa yhteiskunnallisesti vaikeana aikana 1827 suurpalon ja 1831 koleraepidemian aikaan. Tutkimukseni kytkeytyy lapsuuden historiaan, kokemushistoriaan ja köyhyyden historiaan ja avaa lapsuuden ja lasten maailmoja sekä lapsia koskettaneita yhteiskunnallisia olosuhteita vähän tutkitulta ajanjaksolta. Tutkimukseni tarjoaa vastauksia siihen, millaisia olivat huono-osaisista lähtökohdista ponnistavien lasten elämänvaiheet ja selviytymismekanismit. Väitöstutkimukseni on osa hanketta Lasten ja nuorten kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään.

Olen lisäksi tutkinut Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään -hankkeessa Turun palon jälkeistä Luostarinmäkeä. Tässä hankkeessa olen käsitellyt erityisesti Luostarinmäellä syntyneitä lapsia, asukkaiden sosiaalisia verkostoja sekä koulutusta.

Julkaisut

Järjestä:

Eräs haaksirikko joulukuussa 1832 (2021)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Viljamaa Noora
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)