Paavo Oinonen profiilikuva
Paavo
Oinonen
yliopisto-opettaja, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
dosentti, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FT, dosentti

Ota yhteyttä

+358 29 450 3417
+358 50 328 8596
Vatselankatu 2
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

radiohistoria
mediahistoria

Biografia

Olen populaarikulttuurin ja median historiasta kiinnostunut kulttuurihistorioitsija. Olen työskennellyt Turun yliopistossa aiemmin myös koulutussuunnittelijana ja jatkokoulutuskoordinaattorina.

Opetus

Työskentelen Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa yliopisto-opettajana. Työhön kuuluu pääosin perus- ja aineopintotasoista opetusta sekä opiskelijoiden kandivaiheen hops-ohjaus. Toimin tällä hetkellä myös yhden väitöskirjan ohjaajana. Aiemmin olen työskennellyt Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa.

Tutkimus

Varsinaisia tutkimusalueitani ovat mediahistorian ja populaarikulttuurin tutkimus. Tärkeimmät teokseni ovat ääniradion ajanvieteohjelmistojen suomalaisuustulkintoja käsitellyt väitöskirja Pitkä matka on Tippavaaraan (2004) ja Markus Raution elämäkerta (2015). Väitöksen jälkeen olen työskennellyt tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Intermedia-hankkeessa. Toimin projektin tuloksia esittelevän kokoomateoksen yhtenä toimittajana (J. Herkman, T. Hujanen & P. Oinonen: Intermediality and Media Change 2012). Olen toimittanut Erkka Railon kanssa teoksen Media historiassa (2012). Lisäksi olen ollut tutkijana mukana kahdessa työryhmässä, jotka ovat tuottaneet suhteellisen laajat historiateokset. Näitä ovat olleet Turun Osuuskaupan 100-vuotishistoria (2000) ja kaksiniteinen turkulaisen teatterielämän historia (2006 ja 2007).

Julkaisut

Järjestä: