Päivi
Granö
dosentti, Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
yliopistotutkija, Opettajankoulutuslaitos (Rauma)
D.A.

Contact

+358 29 450 2171
+358 50 383 0456
Seminaarinkatu 1
26100
Rauma

Julkaisut

Järjestä: