Paula
Viljanen-Belkasseh
yliopisto-opettaja, italia

Contact

+358 29 450 3349
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Italialainen kirjallisuus (Pirandello)
italian kielioppi ja äänneoppi
käännösviestintä
matkakirjallisuus
suomalaiset matkailijat Italiassa 1800-luvulla
imagologia.

Biografia

Olen toiminut Italian oppiaineen yliopisto-opettajana 1.1.2010 lähtien. Olen kuulunut Italian kielen ja kulttuurin seura ry:hyn vuodesta 2010 ja toiminut seuran hallituksessa eri rooleissa. Seura tekee tiivistä yhteistyötä Italian oppiaineen kanssa ja sen päätehtävänä on edistää Italian kielen ja kulttuurin tuntemusta harrastamalla aktiivista julkaisutoimintaa.

Opetus

Opetusvastuisiini kuuluvat pääasiassa kielitietoon ja käännösviestintään liittyvät kurssit (mm. kielioppi, fonetiikka, käännösviestintä it-su, auktorisoitu kääntäminen). Tämän lisäksi opetan tutkimuksen teon perusteita ja toimin pro gradu -tutkielmien toisena arvioijana.

Tutkimus

Teen väitöskirjatutkimustani, jonka työotsikko on Finnish travellers’ images of Italians in the second half of the 19th century. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida suomalaisten matkailijoiden mielikuvia italialaisista ja verrata, miten ne eroavat muiden eurooppalaisten matkailijoiden ja italialaisten itsensä mielikuvista. Tutkimus on luonteeltaan imagologinen eli se keskittyy kansanluonteiden kirjallisten esitysten analysointiin ja kansanluonteiden problematiikkaan.

Julkaisut

Järjestä:

La Sudate Carte (2016)

Settentrione: Nuova Serie
Viljanen-Belkasseh P
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Le Sudate Carte (2016)

Settentrione: Nuova Serie
Paula Viljanen-Belkasseh
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))