Pia Koivunen profiilikuva
Pia
Koivunen
dosentti, historia ja arkeologia
yliopistonlehtori, historia ja arkeologia
Yliopistonlehtori, Euroopan ja maailman historia | Senior lecturer, European and World History
Tutkimusryhmä: Mission Finland. Suomi kylmän sodan kulttuuridiplomatian kohteena

Ota yhteyttä

+358 29 450 4411
+358 50 572 4656
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kansainvälinen historia
transnationaali historia
Venäjän ja Neuvostoliiton historia
kulttuuridiplomatia
megatapahtumat
näyttelyt
museot
matkailun historia
nuoriso ja nuoruus
kansainväliset järjestöt
historiapolitiikka
muistin politiikka
muistitietotutkimus
kulttuurinen kylmä sota
Komsomol
WFDY
IUS

Biografia

Toimin Euroopan ja maailman historian yliopistonlehtorina humanistisessa tiedekunnassa. Aloitin Turun yliopistossa syksyllä 2017. Sitä ennen työskentelin Tampereen yliopistossa, josta valmistuin tohtoriksi vuonna 2014. Väitöskirjani käsitteli kansainvälistä tapahtumaa, maailman nuorisofestivaalia Neuvostoliiton kulttuuridiplomatian välineenä kylmän sodan alkuvuosikymmeninä. Vuosina 2017-2020 työskentelin Suomen akatemian rahoittaman post doc -tutkimuksen parissa. "Megatapahtumien politiikka. Tutkimus Neuvostoliiton kultturidiplomatiasta" -hanke käsitteli megatapahtumien, kuten olympialaisten ja maailmannäyttelyiden isännöintiä myöhäisellä neuvostoajalla sekä nyky-Venäjällä. Johdan parhaillaan myös Suomen akatemian rahoittamaa nelivuotista projektia "Mission Finland. Cold War Cultural Diplomacy at the Crossroads of East and West" (2020-2024).

Olen Venäjän historian dosentti Turun yliopistossa. Vuodesta 2022 olen toiminut Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seuran puheenjohtajana. Kuulun Lähihistoria-lehden toimituskuntaan. Olen Aleksanteri-instituutin johtokunnan varajäsen sekä instituutin VIExpert-ohjelman johtoryhmän varajäsen. Kuulun Kansalliskirjaston slaavilaisen kirjaston neuvottelukuntaan sekä Kansallisarkiston Suomalaiset Venäjällä -projektin tieteelliseen seurantaryhmään. Olen ollut vierailevana tutkijana Aarhusin yliopistossa Tanskassa, Cheltenhamin yliopistossa Isossa-Britanniassa sekä Higher School of Economiscissa Pietarissa, Venäjällä.

Opetus

Opetan tällä hetkellä aineopintoja ja syventäviä opintoja. Aineopinnoissa vastaan Historian tutkimusmenetelmät -kurssista sekä Eläimet, luonto ja kestävä kehitys -moduulista. Syventävissä opinnoissa otan vastaan Teoriat ja tutkimusmenetelmät -kirjapaketteja sekä vedän vuoden 2022 alusta lähtien maisteriseminaaria.

Opetan noin joka toinen vuosi Venäjään, Itä-Eurooppaan keskittyvän luentokurssin, joissa käsitellään esimerkiksi kulttuuriseen kylmään sotaan, kulttuurivaihtoon, kulttuuridiplomatiaan ja liikkuvuuden historiaan liittyviä teemoja.

Tutkimus

Tällä hetkellä johdan Suomen akatemian rahoittamaa hanketta Mission Finland. Cold war cultural diplomacy at the crossroads of East and West. Hankkeessa tutkitaan kylmän sodan supervaltojen ja niiden liittolaisten Suomeen kohdistamaa kulttuuridiplomatiaa ja propagandaa. Projektin keskiössä ovat näyttelyt, taidekiertueet, kulttuuritapahtumat, kielten opetus, mediaan vaikuttaminen ja kansalaisjärjestötoiminta. Tavoitteenamme on selvittää, kuinka Suomeen ja suomalaisiin pyrittiin vaikuttamaan kulttuurin ja taiteiden kautta.

Oma osatutkimukseni hankkeessa tarkastelee Tampereen Lenin-museon roolia Neuvostoliiton Suomeen kohdistuneessa kulttuuridiplomatiassa. Tutkin, millä tavoin Moskova oli kytkeytynyt museon toimintaan ja miten museon rooli Suomen ja Neuvostoliiton välisissä suhteissa näyttäytyi Moskovasta katsottuna. Lisää tietoa hankkeestamme: https://missionfinland.utu.fi/hanke/

Tutkimusintresseihini kuuluvat myös kulttuurinen kylmä sota, nuoruuden ja nuorisojärjestöjen historia, valtiovierailut kulttuurivaihdon näkökulmasta, matkailun historia sekä muistitietotutkimus.

Julkaisut

Järjestä:

Kilpikonna nimeltä Gorba (2023)

Lapsuuden historiaa
Koivunen Pia
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))

Miksi Neuvostoliiton muistaminen on tärkeää? (2022)

Vähäisiä lisiä: Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä
Helle Anna, Koivunen Pia
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))

Kylmän sodan kulttuuridiplomatia (2022)

Historiallinen Aikakauskirja
Koivunen Pia, Mikkonen Simo
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))