Piia Vuorinen profiilikuva
Piia
Vuorinen
tohtorikoulutettava, Arkeologia ja Suomen historia
MA

Ota yhteyttä

Biografia

Valmistuin Filosofian maisteriksi Suomen historian oppiaineesta keväällä 2010, jonka jälkeen olen hankkinut työkokemusta erilaisissa kehittämishankkeissa ja tapahtumatuotannon tehtävissä pääasiassa kuntasektorilla. Tällä hetkellä työstän väitöskirjaa, joka liittyy Suomen turvallisuuspoliisiin (EK-Valpo) ja sen valtio- ja maanpetosrikoksista epäilemiin naisiin vuosina 1919 - 1944.

Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin Etsivän keskuspoliisin/Valtiollisen poliisin kontrollipolitiikkaa vuosina 1919–1944. Tutkin aihettani turvallisuuspoliisin valtio- ja maanpetoksellisesta toiminnasta epäilemien naisten kautta, sillä sukupuoli vaikutti joissakin tilanteissa epäillyksi päätymiseen ja valittuihin kontrollitoimiin.  Samalla tutkimukseni nostaa esiin kommunistien maanalaiseen toimintaan ja vakoiluun osallistuneita naisia, jotka ovat aikaisemmassa tutkimuksessa olleet usein marginaalissa.  Näkökulmani on monipuolisesti kontrollissa: kontrolli on tutkimuksessani valvontaa, kontrollipoliittista määrittelyvaltaa sekä valvojan ja valvotun vuorovaikutusta, jolloin tutkimuskohteeksi nousevat myös ne tavat, joilla kontrolliin vastattiin ja miten kontrolli vaikutti naisten toimintaan ja arkeen.

Tutkimustani rahoittavat/ovat rahoittaneet Turun Yliopistosäätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja tohtorikouluohjelma Juno.

Julkaisut

Järjestä:

Sata vuotta valvontaa (2019)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Piia Vuorinen
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)

Lain rajaviivoilla (2018)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Vuorinen Piia
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)