Pirita Frigren profiilikuva
Pirita
Frigren
yliopisto-opettaja, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 4982
+358 50 471 3960
Siltapuistokatu 2
28100
Pori

Asiantuntijuusalueet

Kulttuuriperintö
merihistoria, sosiaalihistoria, sukupuolihistoria.

Biografia

Aloitin työt Kulttuuriperinnön ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kulttuuriperinnön oppiaineen yliopisto-opettajana elokuussa 2019. Sitä ennen toimin Suomen historian post doc-tutkijana Jyväskylän yliopistossa HIstorian ja etnologian laitoksella, missä myös väittelin vuonna 2016. 

Opettajan ja tutkijan työni ohella toimin Suomen Taloushistoriallisessa yhdistyksessä ja Nuorten Tiedeakatemiassa sekä Suomen Sukututkimusseuran kustantaman aikakauslehti Genoksen toimituksessa. Vuosien 2015-2019 välillä toimin myös International Federation for Research in Women's History (IFRWH) -järjestön Suomen kirjeenvaihtajana.

Aikaisemmasta tutkimustoiminnastani ja julkaisuistani: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4502638?page=pers_has_publ_filter:1&auxfun=〈=fi_FI

Opetus

SYKSY 2019


Perusopinnot:
EIHS0081 Kulttuuriperintö, 5 op
EIHS0084 Aineistot ja menetelmät, 5 op


Aineopinnot:
KUPE1044 Eurooppalaisen menneisyyden representaatioita, 5 op:
Reposaari-dokumenttielokuvaprojekti: Dokumenttielokuva historiallisena esityksenä
KUPE1051 Valinnaisia erikoistumisopintoja:
Kulttuuriperinnön lukuseminaari, 5 op

KEVÄT 2020


Aineopinnot:
KUPE1076 Kulttuuriperintöprosessien jäljillä, 3 op
KUPE 1185 Kulttuuriperinnön toimijat, 5 op

Syventävät opinnot:
EIHS1011 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen valinnaisia erikoistumisopintoja:
Reposaari-dokumenttielokuvaprojekti: taustatutkimuskurssi, 5 op


Museologian perusopintojen (25 op) koordinaattori

Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen yhteyshenkilö

https://verkko-opetus.utu.fi/semester/display/45/Tutkimus

Olen tutkinut 1800-luvun suomalaista yhteiskuntaa erityisesti merenkulusta elävän väestön ja satamakaupunkien näkökulmasta. Viime aikoina tutkimukseni on keskittynyt erityisesti suomalaisten merimiesten kansainväliseen liikkuvuuteen ja merimieslähetykseen. Olen kiinnostunut merenkulkuun liittyvän historian käytöstä kulttuuriperintöprosesseissa.

Julkaisut

Järjestä: