Pirita Frigren profiilikuva
Pirita
Frigren
yliopistonlehtori, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
FT, dosentti
Metsäkuvan kääntöpuoli. Metsäkatoalueiden yhteiskuntahistoria ja maisemakuvasto Suomessa ja Ruotsissa noin 1820–1920 (MetSuRi).

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kulttuuriperintö
yhteiskuntahistoria, merihistoria, sukupuolihistoria.

Biografia

Olen kulttuuriperinnön tutkimuksen ylioistonlehtori ja yhteiskuntahistorian dosentti (Jyväskylän yliopisto). Aloitin työt Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa elokuussa 2019. Sitä ennen toimin Suomen historian post doc-tutkijana Jyväskylän yliopistossa Historian ja etnologian laitoksella, missä myös väittelin vuonna 2016. Lukuvuoden 2022-2023 hoidin Keuruun museon johtajan sijaisuutta. 

Tällä hetkellä olen perhevapaalla 31.5.2024 asti.

Opettajan ja tutkijan työni ohella olen toiminut eri tieteellisissä seuroissa kuten Suomen merihistoriallisessa yhdistyksessä, Suomen Taloushistoriallisessa yhdistyksessä ja Nuorten Tiedeakatemiassa sekä Suomen Sukututkimusseuran kustantaman aikakauslehti Genoksen toimituksessa. Olen myös Suomen historiallisen seuran ja Suomen Sukututkimusseuran nimitetty tutkijajäsen. Vuosien 2015-2019 välillä toimin myös International Federation for Research in Women's History (IFRWH) -järjestön Suomen kirjeenvaihtajana.

Opetus


Perhevapaani aikana opetustehtävistäni vastaa FT, dosentti Otto Latva, onilat@utu.fi.Tutkimus

Olen tutkinut 1800-luvun suomalaista yhteiskuntaa erityisesti merenkulun ja satamakaupunkien näkökulmasta. Viime aikoina tutkimukseni on keskittynyt suomalaisten merimiesten kansainväliseen liikkuvuuteen ja merimieslähetykseen. Olen myös mukana eurooppalaisten naisten siirtolaisuuden historiaa ja nykypäivää näkyväksi tekevässä Women on the Move -EU Cost Action verkostossa (CA19112). Lue lisää verkoston toiminnasta: https://www.womenonthemove.eu/

Kesäkuusta 2024 alkaen toimin tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa Metsän puolella -ohjelman hankkeessa Metsäkuvan kääntöpuoli. Metsäkatoalueiden yhteiskuntahistoria ja maisemakuvasto Suomessa ja Ruotsissa noin 1820–1920 (MetSuRi). FT, dosentti Antti Räihän johtamasta hankkeesta löydät lisätietoa täältä: https://www.jyu.fi/fi/hankkeet/metsakuvan-kaantopuoli-metsakatoalueiden-yhteiskuntahistoria-ja-maisemakuvasto-suomessa-ja-ruotsissa

Julkaisut

Järjestä:

Merihistoria ja elämäkerrat (2023)

Nautica Fennica
Frigren Pirita, Aho Mikko
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))